Nimby-folk i Älvsborg vill inte tillåta byggen på p-platser

Älvsborgs egnahemsförening vill inte att det byggs på ett antal parkeringsplatser i Toredammens bostadsområde i Hagen. De har ingen annan anledning till att uttrycka denna önskan än att de inte vill ha fler bostäder i området. De vill inte ha förtätning. Föreningen företräder inte invånarna i det område där det ska förtätas utan företräder en liten del av de boende i villaområden runtomkring där det inte ska förtätas. Föreningen har 400 medlemmar i hela området från Kungssten till Saltholmen inklusive en del medlemmar i Toredammen. Det är också så många som skrivit på deras protestlista och skrivelse mot förtätningen. Vilket är en mycket liten del av antalet personer som bor i det område där egnahemsföreningen har medlemmar (totalt bor där omkring 10 000 personer)

Toredammen

Älvsborgs egnahemsförening helt enkelt inte ha fler människor i området. Dessutom kan det ju bli fler människor av fel sort. Det verkar som om det finns ett inte så litet mått av klassförakt i den syn som de har på en förtätning av Toredammen.

När det gäller Toredammen är det ett område byggt i traditionell miljonprogramstil med utslängda hus i natur utan kvarter och bilvägar i området. Det är dock inte på något sätt en del av miljonprogrammet som egnahemsföreningen hävdar utan mycket nyare, byggt på 1990-talet. Det hela är ganska vackert med fin utsikt över hamnen, men totalt stendött vad det gäller liv och rörelse. En förtätning i området är bara av godo ur den synpunkten och ett nytt daghem kommer också att ge lite mer liv.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

PS. Nimby = Not in my backyard

Advertisements