Stoppa splittringen – ena samhället

Tyvärr bekräftar den senaste stora undersökningen av ungdomen och de sociala medierna mitt intryck av de unga idag som väldigt fokuserade på sitt eget lilla privatliv och sina egna små intressen, tillsammans med sina egna likasinnade kompisar. Segregerade subkulturella bubblor byggs upp och samhället splittras än mer.

Samma utveckling som teve alltså. Det hade potential (och har än) att bli folkbildande och nationsbyggande (alltså samhällssammanhållande), men blev mest trams, underhållning och en våldsam splittring i subkulturella intressen – mest ytligt fjanteri. Samma med sociala medier – de har stor potential att utbilda och sammanföra människor, ena folket. Nu splittrar det folket då alla bara vill hålla på med sitt eget lilla pyssliga hörn av verkligheten.

Skolan har här en enande uppgift, hoppas de i undersökningen. Glöm det, med friskolor och bostadssegregation har skolans värld blivit allt mer segregerad i olika grupper. Tanken att alla slags människor oavsett klass, religion, etnisk bakgrund etcetera ska mötas, lära sig tolerera varandra, skapa band och sammanhållning med varandra i skolan – den tanken ligger i spillror.

Förbjud snarast de förbannande söndrande friskolorna som splittrar befolkningen i främst klass, etnicitet och religion. Förbjud främst de religiösa friskolorna – skolan liksom samhället ska vara sekulärt och neutralt i religionsfrågor. Då menar jag alla religiösa friskolor, även de kristna och judiska.

Stoppa sedan allt fortsatt byggande som ökar bostadsegregationen. Vill de bygga fina dyra bostäder så får det göras i förorterna. Vill de bygga billiga hyreskomplex så får det göras i de lyxiga överklasskvarteren. Vill de giriga jävlarna i byggbranschen inte bygga alls, förstatliga de näriga typerna.

Slutligen, på kort sikt, blanda klasserna så de avspeglar hela samhället och se till att alla skolor är likvärdiga. Måste det då till bussning mellan bostadsområden, så får det bli så. Kunde de göra det i USA så kan väl vi göra det.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements