Polisinsats utlöste oroligheter i Hammarkullen

Vid en polisinsats mot ett källarförråd i Hammarkullen blev det oroligt. Enligt polisen handlade det om en narkotikarelaterad insats men nånting tycks ha gått mycket fel. Enligt polisen försökte ett 50-tal ungdomar hindra dem från att nå källarförrådet. Varför de gjorde det är i nuläget oklart.

Ungdomars protester mot polisen medförde att polisen tog dit omfattande förstärkningar och oroligheter utbröt. Några bilar antändes och föremål som smällare (knallskott, bangers) kastades mot polisen. Några kravaller utbröt dock aldrig utan polisen hävdar att det var lugnt förutom att ungdomar kastat knallskott mot dem.

Själva husrannsakan kunde genomföras vid 20-tiden. Vad resultatet av den blev är inte känt. Vid 21-tiden var alla bilbränder släckta enligt brandkåren men vid 22-tiden fanns det fortfarande ett 20-tal poliser kvar trots att det då var lugnt. Många ungdomar var dock fortfarande ute liksom många vuxna som vaktade sina bilar.

Bilbränderna är det först av sitt slag i Göteborg i år och det kan vara så att polisen i det inledande skedet agerat på nåt felaktigt sätt. En narkotikarazzia är ju annars en helt legitim och acceptabel polisinsats men även de måste genomföras på ett sätt som inte innebär övergrepp mot människor som råkar finnas på platsen oavsett dessa personers relation till den lokal som razzian genomfördes mot. Eller så var det bara så att en del knarklangare var intresserade av skydda sina ekonomiska intressen.

Själv oroligheterna tycks polisen dock ha hanterat bra. Efter en stökig inledning lugnade det snabbt ner sig genom att polisen tog det lugnt och avvaktande. Även närvaron av många vuxna utomhus lugnade sannolikt ner situationen på ett bra sätt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements