Återigen – poliser dödar och går fria

Sinthu Selvarajah dog på sjukhuset i Västerås. Orsaken till att han dog var tre polisers ingripande. De orsakade hans död. Att minst en polis satt på Sinthus rygg när han låg på mage, den stora mängden pepparspray som användes (flera burkar) och att en av poliserna höll en plastpåse över hans mun anser rättsläkaren vara orsaker till hans död. Rättsläkaren Wolfgang Giebe menar att var sak för sig själv kunde ha orsakat dödsfallet och att de tre tillsammans utan tvekan orsakade dödsfallet.

Den ursprungliga polisutredningen tog inte upp polisens agerande på ett korrekt sätt och det gjordes därför en ny efter att Ekot granskat fallet. Rättsläkaren ändarde då sitt utlåtande efter att i den första utredningen ha ansett att det var en olycka. Han hade då inte tillräcklig infprmation om fallet då polisern utlämnat den korrekt informationen.

Trots detta blir det inget åtal mot poliserna. Åklagaren Lena Lithner har lagt ner undersökningen två gånger med motiveringen att det ”inte kunnat slås fast att någon enskild polisman eller att dessa tillsammans utövat sådant våld eller annan åtgärd”. Vilket är rakt motsatt den uppfattning som rättsläkaren ger uttryck för. Vilka grunder Lena Lithner har för att hävda att rättsläkaren har fel är oklara. Kanske tycker hon att hon är en bättre läkare än en faktiskt läkare.

Familjen Selvarajah överklagade till Utvecklingscentrum i Malmö som kan överpröva polismål, men utvecklingscentrum har beslutat att inte ta upp ärendet. Ansvarig för att beslutet om att inte ta upp ärendet på utvecklingscentrum var vice överåklagare Bengt Åsbäck. Varken Lithner, Åsbräck eller ansvariga poliser i Västerås vill uttala sig till media.

Återigen har vi ett klart fall där den intima förbindelsen mellan åklagare och polis och att poliser utreder polisers brott lett till en undermålig utredning och friande av poliser som ödata redan innan rättegång. Vänskapskorruption heter det. Det är helt orimligt att det ska gå till på detta vis. Det måste till en ändring. I Norge och Storbritannien utreds polisers brott av en särskild myndighet. Det är dags att det blir så i Sverige också.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements