Vilka läste min blogg under 2016?

Vad som lästes på bloggen under 2016 har jag skrivit om tidigare. Mest lästes det om brottslighet. Frågan är nu vilka det var som läste om brottslighet på min blogg. Geografiskt dominerar Stockholm och Göteborg. Könsmässigt män och åldersmässigt medelålders.

30 % av läsarna återfanns i Stockholm medan Göteborg stod för 15 %. Antalet läsare från Göteborg ökade med 31,58% men den största ökningen, med 58,41%, stod Helsingborg för. Även antalet läsare i Mölndal ökade kraftigt, med 39,06%. Även i Kungsbacka, Kungälv, Solna, Huddinge, Eskilstuna och Västerås ökade antalet läsare/besökare kraftigt. 92 % av läsarna satt i Sverige, 1% i vardera Norge och Finland.

Cirka 25 % av läsarna under 2016 var mellan 25 och 34 år gamla, 22 % mellan 35 och 44, och 17% 45-54. Mest medelålders med andra ord, med en viss övervikt för unga vuxna och yngre medelålders. Äldre och yngre läsare var mer sällsynt.

60% av läsarna var män och 40% kvinnor. Mansdominansen är med andra ord ganska kraftig. En viss övervikt för folk som är intresserade av film, TV och resor liksom av nyhetsnördar kan märkas. Det är inte mycket, men något.

En majoritet av läsarna saknar högskoleutbildning.

Läsarna använder främst mobiltelefoner och läsplattor. 41% använde utrustning med iOS, Apples operativsystem för mobiler och plattor medan 20% använde Android, Googles motsvarighet. 28% använde Windows och 9% Mac OS X. Apples Safari var följaktligen också den dominerande webbläsare och användes av 45 % av läsarna medan 38% använde Googles Chrome, 8% Microsofts Internet Explorer och 5 % använde Firefox.

27% av läsarna satt på Telias nätverk, 13% hade Comhem som nätleverantör och 7% Telenor.

Av mobilanvändarna så använde 51% en iPhone, 15% en iPad, ungefär 20% utrustning från Samsung och cirka 5 % utrustning från Sony.

Läsarkretsen är med andra ord främst lågutbildade män som är intresserade av TV, film, nyheter och resor som använder produkter tillverkade av Apple och har Telia som leverantör av nättjänster.

MediaCreeper visar att min blogg också är en av de mest lästa bloggarna bland anställda på stora medieföretag. Det är en av de fyra mest lästa när det gäller Sveriges Radio, Göteborgs-Posten, Borås Tidning och Mastiff Media samt en av de tio mest lästa på SVT, Aftonbladet, TV4, Dagen och Ortstidningar i Väst. Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Expressen indexeras inte av MediaCreeper.

Antalet unika besökare ökade med 9,79% jämfört med 2015 och mest ökade antalet direktbesökare som ökade med 48,19%. Betydelsen av facebook för besökare till min blogg har minskat (stod för 4% av besökarna medan betydelsen av Twitter (0,5%) låg still. Sökningar via Google är fortsatt den vanligaste källan till besökare och antalet som kom via sådan sökningar ökade med ungefär 10% jämfört med 2015. Andelen av besökarna på min blogg som hittade sajten via Googlesökningar förblev därför i stort densamma som under 2015 (77,53% jämfört med 76,83%). Andra sökmotorers (främst bland dem återfinns Bing med 1,2% och Yahoo med 0,5%) betydelse minskade.

Antalet sidvisningar ökade mycket mer än antalet besökare och ökningen var 108,79% med en ökning av antalet unika sidvisningar på 11,4%. Avvisningsfrekvensen minskade mycket kraftigt samtidigt som den genomsnittliga lästiden per sida minskade. Länkar från andra webbsajter (inklusive länksamlingssajter, topplistor och portaler) stod för cirka 3% av besökarna.

Källor till uppgifterna är Google Analytics, WordPress.com och Alexa.com.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements