Jan Björklund är ute och cyklar om kollektivavtal i hamnen

Att det skulle vara omöjligt att teckna kollektivavtal med flera fackföreningar inom samma avtalsområde som Jan Björklund skriver i en oinitierad debattartikel i GP är helt felaktigt. Det finns exempelvis ett mycket tydligt exempel på ett sådant avtal och det gäller lärarna där det finns två fackföreningar med kollektivavtal och två fackföreningar som arbetsgivaren förhandlar med. Samma konstruktion är naturligtvis också möjlig på hamnområdet och den har också föreslagits av Hamnarbetarförbundet.

Den 30 april i år löper  det centrala Hamn- och stuveriavtalet ut. Det erbjuder en möjlighet för att få till stånd ett trepartsavtal mellan arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar samt Svenska Transportarbetareförbundet och Svenska Hamnarbetarförbundet.

En sådan lösning skulle ge Sveriges Hamnar en heltäckande arbetsfred i alla landets hamnar och dessutom ge Transportarbetareförbundet förstärkning av representanter för ytterligare nästan 1?400 välorganiserade hamnarbetare vid förhandlings­bordet. Hamnarbetarförbundet skulle åläggas fredsplikt samt alla de övriga skyldigheter och rättigheter som åligger en fullvärdig kollektivavtalspart i den ­svenska modellen. Dessutom skulle ramverket för tvistelösning i alla de hamnar där Hamnarbetarförbundet organiserar merparten av de kollektivanställda, exempelvis vid APM Terminals i Göteborg, förändras.

Hamnarbetarförbundet krav är modesta och enkla. De vill bli en helt vanlig fullvärdig avtalspart, jämbördig med Transportarbetareförbundet. De önskar inga särskilda privilegier, bara en ordning där framtida överenskommelser mellan arbetsgivare och facklig part förutsätter båda fackföreningarnas, inte enbart Transports, signatur. I syfte att ta vara på en unik möjlighet har Hamnarbetarförbundet i så fall för avsikt att avstå från egna krav på ändringar i befint­lig avtalstext eller lönepåslag i årets avtalsrörelse.

Hamnarbetarförbundet har föreslagit en konstruktiv väg framåt. En väg som andra fackföreningar och arbetsgivarorganisationer redan tagit. Jan Björklund ljuger och hävdar att en sådan lösning inte är möjlig trots att den tillämpas på flera avtalsområden i Sverige. Istället vill Jan Björklund som vanligt förbjuda och begränsa. Göra samhället sämre.

Det är inte hamnarbetarna och Hamnarbetarförbundet som är problemet i Göteborgs Hamn, det är arbetsgivaren. Hamnarbetarförbundet har föreslagit en enkel lösning som redan existerar på svenska arbetsmarknad. Det går att skriva kollektivavtal med flera fackföreningar samtidigt. Det är bara för arbetsgivarna att göra det.

Det finns ingen anledning att ytterligare begränsa demokratin i Sverige så som Jan Björklund, Helene Odenjung och Mats Persson från liberalerna vill när det finns enkla, praktiska och beprövade lösningar på det problem som arbetsgivaren APM Terminals utgör i Göteborgs hamn.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Sebbe Persson

  Att Björklund är ute och cyklar är inte särskilt uppseendeväckande, vem fan hade trott nått annat?

  Det stora problemet i denna konflikt är att arbetsgivaren är i maskopi med Transport. Hade Transport verkligen varit öppna för en lösning med tre parter hade arbetsgivaren fått det jävligt svårt. Men nu är det ju så att Transport och LO är tätt lierade med makten, genom symbiosen med de nyliberala socialdemokraterna kan kraven på verklig facklig makt lätt manipuleras bort. Det är Transport som är det stora hindret.

  • Nej, det är det inte. Det är APM Terminals som är huvudproblemet.. Ett fackföreningsfientligt företag med ‘ndranghetafolk i en del ledande positioner. Danskt, men kontrollerat av en ägare som bor i Sverige.

   Transportarbetarförbundet är ett mindre problem. Om arbetsgivaren sa att de vill teckna kollektivavtal med Hamnarbetarförbundet skulle Transport inte kunna göra nåt annat än att skriva på de också.

   • Sebbe Persson

    Att privata arbetsgivare alltid är ett jävla problem är att slå in vidöppna dörrar. Det som gör mig förbannad i detta är att Transport spelar med i arbetsgivarens spel. Transport har alltid motarbetat Hamnarbetatareförbundet, eftersom de vägrar valla in sig i den med makten lierade LO-sfären.

    Att APM Terminals håller på som de gör är bara förutsägbart och med Transports tysta stöd, för visst i helvete finns det ett sådant, kontrollerar APM spelplanen totalt. Därför är Transport för mig ett jävla problem i detta.

    • Du har helt rätt i att Transport spelar under täcket med APM Terminals. Vilket är för jävligt. Men …