När polisen skjuter mot folksamlingar har det gått för långt

Mellan 1930-talet och 2001 hände det inte en enda gång att polisen sköt mot demonstrationer, folksamlingar, kravaller eller upplopp. 2001 sköt polisen tre personer i Göteborg vid en demonstration. En person klarade sig med nöd och näppe från att dö. De som sköt kände sig pressade, men det berodde på att de själva agerat felaktigt och provocerande så att de skapat en omöjlig situation för sig själva. Genom sitt felaktiga agerande utsatte poliserna sig själva och flera andra poliser och mängder med demonstranter för fara.

I Göteborg har polisen sen 2001 ändrat sitt arbetssätt på ett radikalt sätt. Det har lett till att antalet upplopp i Göteborg minskat avsevärt och det har också polisens våld mot folksamlingar. Det senare har i princip försvunnit. Detta genom att polisen numera arbetar förebyggande med dialog och förtroendeskapande åtgärder samt genom återhållsamhet i samband med spända situationer som skulle kunna utvecklas till upplopp.

Polisen i Stockholm och Malmö arbetar inte på samma sätt vilket lett till att upplopp och liknande är betydligt vanligare i de två städerna än i Göteborg. Men polisen har intill nu inte skjutit skarpt mot en folkmassa i någon av städerna sen 2001. Agerat provocerande, våldsupptrappande och ansvarslöst har däremot många poliser i Stockholm och Malmö gjort. Nu har det lett till att några poliser återigen skjutit skarpt mot en folkmassa i Rinkeby. Denna gång tycks de dock inte ha träffat någon person. När poliser hamnar i en sådan situation så att de känner sig tvingade att skjuta mot en folkmassa har de agerat felaktigt. Hade de agerat på en vettigt, bra och rimligt sätt skulle de aldrig ha hamnat i det läget.

I pressade situationer är det dessutom så att det ofta handlar om enskilda poliser som skjuter mycket medan andra i samma grupp inte skjuter alls. Så var det i Göteborgs 2001. Huvuddelen av skotten som sköts mot folkmassa och skadade tre personer varav en mycket allvarligt sköts av en enda polis medan andra i samma grupp inte ens hade dragit sina vapen. Så har det sannolikt också varit i Rinkeby: Det betyder att det finns enskilda poliser som inte är lämpade för den typen arbete gentemot folkmassor som detta handlar om alternativt att de saknar tillräckligt med utbildning eller korrekt utbildning. Sannolikt är det en kombination av alla tre sakerna i fallet med den eller de poliser som sköt i Rinkeby.

Polisen i Stockholm måste förändra sitt sätt att arbeta i fattiga områden, sitt sätt att arbeta med folkmassor, sitt sätt att arbeta med dialog och förebyggande arbete. Poliserna i Stockholm måste få annan och mer adekvat utbildning. För när polisen tvingar skjuta mot en folkmassa är det ett bevis på att polisen agerat fel.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements