Cwejman tillbaks på GP:s ledarsida med vettig artikel om staden

Adam Cwejman är ledarskribent på GP som varit ledig från arbetet ett tag. Nu är han tillbaks och då är också staden och stadsplanering tillbaks på GP:s ledarsida. I en ledare i dagens tidning kritiserar han dagens stadsplanering som inte på något sätt uppfyller kraven för den kvartersstad som efterfrågas av göteborgarna. Gator görs till återvändsgator fastän det inte behövs och är onödigt, rent av felaktigt och skadligt för staden som sådan:

Men det som fortfarande saknas är förståelsen för gatornas funktion. När planer görs i exempelvis Älvstaden, det vill säga i stadens absoluta mittpunkt, så hålls stadsdelarna isär. Gatorna inordnas i kvarter men slutar ofta tvärt. Förbindelserna mellan Frihamnen och Kville är sparsamma, för att inte tala om Ringön eller Södra Älvstranden. Stadsdelen riskerar att bli en central enklav, segregerad och isolerad.

[…]

Varje enskild detaljplan, vare sig det handlar om Norra Masthugget, Backaplan eller Frihamnen, görs med en helt separat gatustruktur som inte kommunicerar med omkringliggande stad.

På 1800-taket och i början av 1900-talet planerades det på annat sätt. Läs exempelvis de fantastiska skrifterna om byggandet av Vasastaden som Länsstyrelsen gjort:

Vasastaden-Lorensberg –  Planering och byggande utanför vallgraven 1850-1900, kap3
Vasastaden-Lorensberg –  Planering och byggande utanför vallgraven 1850-1900, kap4

Staden och de aktuella stadsdelarna planerades som en enhet, en helhet, med sammanhang i gatunätet och husens utformning, med genomtänkt vacker estetik och för att fungera.  Vasastaden och Lorensberg är typexempel på den stad som de allra flesta vill ha. Men även dessa stadsdelar hade varit mycket bättre om inte så mycket rivits på framförallt Avenyn och ersatts av fula hus utan estetiskt sammanhang och utan samverkan.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements