Media och makthavare alldeles för hysteriska kring terrorism

Det var betydligt vanligare med terrorism i Europa på 1970- och 1980-talen än idag. Men skulle vi gå på medias rapportering och enormt överdrivna reaktioner så verkar allt mycket värre idag.

På 1970-talen och 1980-talen fanns fler typer av terroristdåd i Europa. Riktade terroristdåd mot vissa grupper som höga politiker och företagsledare, terroristdåd med samma karaktär som idag men med varningar till allmänheten innan och terroristdåd av samma karaktär som idag utan varningar. Det dog lika många i enstaka terroristdåd då som nu, men vid de flesta terroristdåd på den tiden dog inga personer.

Idag är det få terroristdåd där ingen dör. Det finns heller inge terroristdåd där varningar kommer innan och mycket få terroristdåd som är riktade mot enskilda makthavare. Annorlunda men inte värre. Medias rapportering är däremot annorlunda. Den är idag hysterisk och osund.

Rapporteringen används för att göra människor rädda samtidigt som det i varje tidningsnummer efter en attack förekommer samma krönika ”vi ska inte låt oss skrämmas utan bara leva som vanligt och hålla ihop krönikan”. Men ihop med resten har denna krönika omvänd effekt. Krönikan fungerar som en bekräftelse på att det verkligen är extremt farligt med dagens extremism och understryker vikten av att vara rädd och skrämd. Den fungerar omvänt.

Den rädsla som media på detta sätt jagar upp används sen av politiker och andra makthavare för att skapa ett ofritt och odemokratiskt samhälle. Politiker och andra makthavare överreagerar även de och bidrar till en ökande rädsla som de sedan exploaterar för att införa ett repressivt kontrollsamhälle med militärer på gatorna.

Dessutom gör ju makthavarna allt för att splittra samhället. Segregerar människor med privatskolor, privatvård, nedskärningar, bostadsbrist, fler poliser, militärer på gatorna, repressiva och segregerande lagar med mera. Politikerna och makthavarna skapar och driver på segregationen som skapar och underblåser klyftor och skillnader mellan folk. De skapar en negativ spiral.

Makthavarnas reaktioner och agerande är det mest obehagliga med terrorismen idag jämfört med den mer omfattande terrorismen på 1970-talet. Idag används terrorismen till att skapa ett mer slutet, obehagligt, odemokratiskt och repressivt samhälle. På 1970-talet gjordes det omvända. Ett öppnare samhälle skapades.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements