Den gängse diskussionen om cannabis är inskränkt

Liberalisering eller hårda tag? Ny forskning visar att den svenska diskussionen kring cannabis är mycket splittrad. Liberaliseringsföreträdarna hittar stöd hos internationella forskare.

Josefin Månsson, doktor i socialt arbete på Stockholms universitet har undersökt hur det diskuteras kring cannabis i dagens Sverige, vilken narkotikapolitik som ses som rimlig och hur den internationella förändringen i synen på cannabis mottas här. Det är en splittrad bild som framträder.

Josefin Månsson har studerat internetdiskussioner, tidningsartiklar och presentationer av exempelvis forskare och socialarbetare från informationskonferenser om cannabis. På dessa arenor beskrivs cannabis både som en ganska harmlös substans och som mycket skadlig. Diskussionerna om att liberalisera synen på cannabis återfinns främst på internet, och de finner stöd i internationell samhällsvetenskaplig kritisk forskning.

– Internetdiskussionerna ses som marginaliserade i Sverige. Trots det verkar de stämma ganska bra överens med hur välrenommerade internationella forskare diskuterar frågan. I många fall bättre än de diskussioner som förs av de professionella som undersöks i avhandlingen, säger Josefin Månsson i ett pressmeddelande.

Trots de vitt skilda definitionerna på olika arenor anser sig alla ha vetenskapen på sin sida.

– Det kan verka orimligt, men om det finns olika syn på vad som är problemet med cannabis så blir också olika typer av forskning relevant. Den professionella grupp jag har studerat framhåller att problemet med cannabis är ungdomars konsumtion, och då blir studier om ungdomars användning viktiga. Men på internet kan problemet med cannabis beskrivas som att människor dör i narkotikakrig i Sydamerika, och då blir såklart helt annan forskning relevant, säger Josefin Månsson.

De internationella förändringarna i cannabisfrågan påverkar diskussionerna om substansen i Sverige idag, och fungerar både som avskräckande exempel och tänkbara förslag för hur framtidens cannabispolitik bör se ut. Den nuvarande svenska narkotikapolitiken bygger på att cannabis ses som en mycket skadlig ungdomsdrog, menar Josefin Månsson.

– Men på både internet och i svensk press framträder också bilden av cannabis som medicin och som rekreation eller nöje. Alla dessa konstruktioner kan ses som viktiga, och då bör den samhälleliga hanteringen av substansen vara mer nyanserad än den totala förbudspolitik vi har idag, säger hon.

Det är tydligt för mig när jag läser avhandlingen att den gängse och etablerade diskussionen om cannabis i Sverige är provinsiell, inskränkt och förlegad. Diskussionen på internet och utanför de forum som domineras av makthavare på området är debatten friare och öppnare.  Mer modern och i enlighet med internationella trender och forskning.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements