Låglönejobb skapar ingen integration

Extrema låglönejobb av den typ som finns i USA med folk som i stort sett inte får nåt betalt för att packa varor i affären eller städa hemma hos privatpersoner och rika familjer bidrar inte på något sätt till någon integration. Istället förstärker det segregation och klassklyftor. Det leder till att folk inte kan försörja sig på ett jobba utan ofta måste ha två eller tre, dvs de måste arbeta 16-20 timmar per dygn. Det finns därmed inget utrymme över att uppfostra och ta hand om de egna barnen och den egna familjen. Alla arbetskamrater är i samma situation.

I USA innehas den här typen av jobb av spansktalande personer eller svarta. Jobben och den dåliga betalningen gör att de inte har någon som helt möjlighet att förändra sitt liv och sin situation. De spansktalande behöver inte lära sig engelska och blir aldrig en integrerad del av samhället i USA. Istället lever de sitt liv i ett parallellt samhälle.

Om den här typen av låglönejobb skulle införas i Sverige som Max Sjöberg på GP:s ledarsida vill skulle jobben innehas av flyktingar och invandrare. Deras möjlighet att integreras i samhället blir obefintligt. I själva verket skulle segregation och klassklyftor i samhället öka. Ett samhälle lika delat, segregerat och rasistiskt som USA skulle växa fram. Det är verkligen inget att sträva efter. Max Sjöberg är antingen djupt odemokratisk och elitistisk eller mycket omogen och oförmögen att förstå vad det är han föreslår.

Låglönejobb av den typ Sjöberg föreslår skulle i stort sett enbart ha negativa effekter. Fler vanliga jobb med fastanställning och ordentlig lön skulle ge ett helt annat resultat. I det Sverige Sjöberg verkar vilja ha skulle klassklyftor och segregation öka och permanentas. I ett solidariskt Sverige med lika lön för lika arbete skulle jämlikheten öka samt segregation och klassklyftor minska.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements