Teodorescu har inte många rätt om hedersproblematik

Alice Teodorescu GP skriver om att hedersvåldet i Sverige ökar och att det inte är samma sak som mäns våld mot kvinnor. Det är är direkt felaktigt och det andra en märklig ideologisk konstruktion som nog får betraktas som rasistisk.

Det kan vara så att hedersvåldet ökar i Sverige, men det kan också vara så att hedersvåldet minskar. Faktum är att inget vet. Det enda vi vet är att hedersrelaterade brott är ovanligt. Betydligt fler av de kvinnor som mördas dör av våld från närstående som inte kan kalla hedersbrott. Teodorescu menar att det finns en underrapportering och ett mörkertal, men det kan lika gärna vara så att antalet fall av hedersvåld överdrivits då en del klassats som det på grund av rasistiska fördomar.

Ingen vet alltså om hedersvåldet minskar, ökar eller står still. Därför är det osant att påstå att det ökar, vilket Teodorescu gör. Hon ljuger helt enkelt.

När det gäller att hedersvåld skulle vara nåt annat än vanligt manligt relationsvåld mot kvinnor så är det ju dumheter. Det handlar ju om exakt samma mekanismer, makt och kontroll över kvinnor. Det är alltså samma sak, men med lite olika grovhet och organiseringsgrad. Att då påstå att det inte är samma ska och att bara folk från Mellanöstern är kapabla att begå en viss typ av brott vilket är Teodorescus uppfattning är onekligen en form av rasistiskt tänkande.

Att förneka hedersproblematik är naturligtvis också felaktigt. Hedersvåld är den västra formen av manligt maktutövande och manlig kontroll av kvinnor. Men det är rent funktionsmässigt och psykologiskt exakt samma sak som vilket manligt relationsvåld som helst. Att inte förstå det och anse att bara vissa grupper kan begå hedersbrott och att det på grund av det är värre än annat relationsvåld är som jag ser det en slags rasism. Det Teodorescu skriver är därför at betrakta som rasistiskt. Att anse relationsvåld med hedersinslag är en värre form av relationsvåld är det däremot inte.

När det gäller lagstiftning är jag mot den typen av lagstiftning som Teodorescu vill ha. Mord är för mig mord. Grovt våld är grovt våld. Jag anser inte att straffet automatiskt ska vara högre för att ett mord har hedersrelaterade motiv, rasistiska, politiska eller religiösa motiv. Den typen av lagstiftning gör att människor inte är lika inför lagen.

Läs mer:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements