Cwejmans fantasier om utvisningar och terrorister

Många av de som begått terroristdåd med muslimska förtecken de senaste åren är från Uzbekistan och Marocko. Några är asylsökande men de flesta är födda och uppvuxna i Västeuropa. Få verkar dock vara medborgare i det land de bor och några tycks vara desperata flyktingar. Detta har föranlett Adam Cwejman att ropa på utvisning.

Men i sin iver att utvisa terrorister använder han falska faktauppgifter. Bland annat påstår han att de inte finns i Östeuropa. Vilket ju är ena dumheterna. Han tar själv upp ett exempel med en uzbekisk terrorist i St. Petersburg, Ryssland.

I Ryssland finns det enligt Wikipedia 126 000 uzbeker. Sannolikt finns det inte ens så många uzbeker i hela Västeuropa (i Sverige finns det 4 400). I Ukraina finns 13 000. Förklaringen till att terroristdåd sker i Västeuropa och inte i Östeuropa har inte med förekomsten av uzbeker eller marockaner att göra. Det har med samhället att göra. Det är västeuropeiska länder som ses som den store fienden till islam. Det är en mer trolig anledning till att de flesta muslimskt motiverade terroristdåd genomförda av islamister sker i väst.

I Ryssland finns enligt Wikipedia mellan 9 och 20 miljoner muslimer och i Östeuropa omkring 6 miljoner (främst på Balkan), i hela Västeuropa beräknas antalet vara 24 miljoner. Inte heller när det gäller antalet muslimer har Cwejman rätt.

Skillnader mellan de västeuropeiska länderna kan däremot sannolikt förklaras med hur många av olika nationaliteter som finns i olika länder. Det där därför rimligt att pakistanskt ursprung är vanligare bland muslimskt motiverade terrorister i Storbritannien och marockanskt i Frankrike.

Cwejman frågar sig varför de terrorister som inte har uppehållstillstånd eller medborgarskap och är dömda inte utvisas. Han tror att det är asylsystemet som är problemet när folk med utvisningsbeslut inte utvisas. Det känns som han inte läst på. Terroristen på Drottninggatan, uzbeken Rahmat Akilov, har visserligen fått ett utvisningsbeslut, men han kan inte utvisas till Uzbekistan då han hotas av dödsstraff där. Alltså får han stanna. Det beror inte på att han inte går att få tag på eller att de som ska utvisa inte sköter sitt jobb som Cwejman antyder.

På sätt och vis är det dock ändå asylsystemet och Migrationsverket som är problemet, men inte på det sätt Cwejman menar, då det beslut om utvisning som fattats är felaktigt och aldrig kan verkställas. Akilov kan helt enkelt inte utvisas. Det vore ett lagbrott.

Den som är medborgare i Sverige, Storbritannien eller Frankrike kan förstås inte heller utvisas till annat land. Den som är född och uppvuxen i Sverige kan enligt svensk lagstiftning i praktiken heller inte utvisas i de allra flesta fall.

Cwejman hävdar att de som begått terroristbrott uppehåller sig olagligen i Europa, i ett slags parallellsamhälle. I flertalet exempel han tar upp är det felaktigt, en ren lögn, men det finns säkert sådana terrorister.

Samtidigt är det den politik som Cwejman förordar med marknadslösning, upphandlingar, privatiseringar osv som skapat grunden för detta parallellsamhälle. Det har lagt grunden för att kriminella tar över städmarknaden, delar av byggmarknaden, hemtjänst och annat. Med svarta pengar och svarta anställningar. Där kan sådana som Akilov sedan lätt få jobb. Det privatiserade marknadsstyrda samhället är en förutsättning för att ett sådant parallellsamhälle ska kunna existera i nån större utsträckning. Cwejman vill ha det så. Han är förespråkare för det samhället och därmed också indirekt för en del av de terrorister han vill utvisa.

Adam Cwejmans rop på utvisning faller platt mot marken. Kanske borde han först överge den politiska ideologi som skapat förutsättningarna för en del av problemen (även på annat sätt än genom skapandet av en stor svart arbetsmarknad såsom aggressionskrig i Irak, utsugning och stöd till korrupta ledare i Centralasien, Mellanöstern och Nordafrika, rasism med mera).

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements