Ransgård måste vara ointelligent, eller?

Jonas Ransgård är den ledande moderaten i Göteborg. I ett debattinlägg i GT föreslår han att Göteborgs kan lära av Malmö. Det är ju ett helt otroligt märkligt förslag och det är inte utan att en funderar över intelligensen hos en man som kan komma på nåt sånt.

I Göteborg har skjutandet och gängvåldet minskat mycket kraftigt. I Malmö har den istället ökat och Malmö har många fler skjutningar, mycket mer gängvåld och högre brottslighet än Göteborg. Polisens uppklarning av grova brott är också sämre i Malmö än i Göteborg. Det är naturligtvis oerhört dumt och korkat att framhålla Malmö som en förebild.

Malmö har mer övervakningskameror än Göteborg (om vi ska tro Ransgård) och högre brottslighet.

Storbritannien har övervakningskameror överallt och högre brottslighet.

Det finns ingen förebyggande effekt vilket Ransgård påstår. Vad som händer är att brottsligheten byter plats.

Kameror ökar inte tryggheten och minskar inte brottsligheten. Frågan är när Ransgård ska ta till sig denna verklighet?. Eller handlar det helt enkelt om att Ransgård är dum? Sannolikt inte. Det handlar snarare om Ransgård medvetet ljuger, vilseleder och använder sig av folks felaktiga uppfattningar och fördomar för att vinna röster. Att politiker agerar så är mycket ohederligt. Moderaten Ransgård är inte ointelligent, han är lögnaktig och ohederlig.

Att dåligt utbildade ordningsvakter ska få polisiära befogenheter på allmän plats som Ransgård, Odenjung och Lega föreslår i kommunfullmäktige  är också det mycket problematiskt.  Det kommer att elda till en mängd övergrepp från ordningsvakter (de är inte direkt kända för att kunna hantera problem korrekt, främst då de har betydligt sämre utbildning än polisen). Faktum är ju att polisen ofta också har sådana problem. Trots sin betydligt bättre utbildning.

Inget av det Ransgård föreslår i sitt debattinlägg minskar brottsligheten. Det bara kostar pengar. Att V och MP skulle vara mot bättre belysning och rensning av buskage, vilket Ransgård hävdar, är inte heller korrekt.

Att BRÅ skulle hävda att tryggheten skulle ha ökat kraftigt som Ransgård påstår är inte heller det sant. Senaste Nationella Trygghetsundersökningen visar att otryggheten ökade under 2015  i jämförelse med 2014. Men de säger samtidigt att det inte behöver betyda nånting, för växlingar från år till år betyder sällan nånting. Hur läget är idag har vi ingen aning om för det finns inga sådana undersökningar. Otryggheten kan mycket väl ha minskat kraftigt i Göteborg i takt med att gängvåldet minskat kraftigt.

Andelen personer som i stor utsträckning oroar sig för brottsligheten i samhället har ökat från 22 procent i NTU 2015 (avser 2014) till 25 procent i NTU 2016 (som avser 2015). Sedan undersökningen inleddes år 2006 har andelen dock minskat från 29 procent.

Återigen vilseleder och ljuger Ransgård.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Vet han inte om hur det förhåller sig med brottsligheten i Göteborg kontra Malmö? Vad får han ut av att ljuga på detta vis?