SD ser inte arbetarklassen

Sverigedemokraterna storsatsade i kyrkovalet, bland annat med utskickade tidningen SD-kuriren i Göteborg. På ledarsidan står högst upp insändaren ”Kulturarvet är viktigare än någonsin”. Där räknar de upp och hyllar alla de samhällsklasser som tillsammans ska ha byggt upp Sverige; bönder, hantverkare, borgare, präster, adelsmän, soldater, sjömän, fiskare.

Men var finns arbetarklassen i stort? Den stora moderna klass som ledde kampen för demokrati, välfärd och folkhem? Den halva del av befolkningen – ”gammsvenskar” som nysvenskar – som sliter i botten av samhällspyramiden? Varför hyllar man inte deras bidrag till nationen Sverige? Sd avslöjar sig som ett rent simpelt högerparti som är blinda för klasser, klassmotsättningar och klasskamp.

Denna klassblindhet lyser igenom i texten. De tackar prästerna för att de avskaffade analfabetismen. Men att de var åsiktsförtryckande religiösa fundamentalister som gick överklassens ärenden då?

De tackar adeln för att ”de administrerade och förvaltade vårt land”. Men att de var en härskande, utsugande bondeplågande elitklass då? Vad hände med att kungen då var en diktator och liksom adeln var den överhet som levde på folket och var orsaken till att ”bönderna slet hårt” (som det står i insändaren).

De tackar soldaterna ”som försvarade fosterlandet” så vi slapp bli danskar. Men vad hände med alla meningslösa utlandskrig som påtvingades det svenska folket, och speciellt bönderna (”en gång ryggraden i vårt samhälle”).

Ska vi tacka överheten för att vanliga bönder tvingades bli lemlästade och dö i blodiga utländska krig, lämnande sörjande änkor och utsvultna barn efter sig? Resonemanget är ett hån mot den svenska bondeklassen!

SD vill i vanlig ytterhögerordning ena folket genom att ignorera alla existerande klassmotsättningar – som klyftan mellan rika och fattiga. Men vill man ena gamla och nya svenskar? De senare nämns inte med en rad i insändaren!

Symptomatiskt är att det i samma tidning återfinns en insändare som hetsar mot de svenskar som har islam som religion. Sd söndrar vår gemensamma svenska nation!

Hans Norebrink, arbetare, socialist, gudstroende

PS I insändaren om islam hyllar man antisemiten Martin Luther och hans islamofobi. Denne var en stor och hatisk fiende till bondeklassen, som vid denna tid hårt kämpade för frihet från adelsförtrycket.

Se det tyska bondekriget, som Luther 1525 kommenterade med skriften ”Mot de mordiska och tjuvaktiga bondehoparna”, och han uppmanade dessutom alla att ”hugga, dräpa och sticka ner” bönder. Är det detta kristna arv sd vill bygga vidare på?

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements