Metoo-kampanjen har större genomslag i jämställdare länder

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. I internationella undersökningar av jämställdhet hamnar Sverige alltid i topp tillsammans med Island, Norge och Finland. Något som inte betyder att det är jämställt. När ett land är mer jämställt är kvinnorna starkare, när kvinnorna har en starkare position vet de flesta vad som inte är okej och har lättare att ta kamp mot det. Därför har #metoo-kampanjerna en större effekt i Sverige än i andra länder.

I Danmark och Storbritannien finns det utvikningstjejer i kvällstidningarna. I Sverige har det aldrig funnits så vitt jag kan komma ihåg (men om hur det var på 1960-talet har jag inga minnen av). I exempelvis Danmark, Storbritannien, Tyskland och Nederländerna är prostitution lagligt och där finns många fler prostituerade än i Sverige, i Danmark kanske 10 gånger så många. I Sverige är sexköp förbjudet.

Kvinnor har en mycket starkare ställning i Sverige än de flesta länder. Därför får #metoo-kampanjerna en starkare effekt här. Kvinnors starkare ställning är också den sannolika anledningen till det ökande antalet personer som säger sig vara utsatta för sexualbrott och det ökande antalet anmälningar av sådana. När folk är medvetna minskar toleransen för övergrepp vilket ger fler rapporter om övergrepp och fler anmälningar av sexualbrott.

#metoo-kampanjerna kommer att leda till förändringar i Sverige men inte i så många andra länder. Sverige som redan är bättre och annorlunda kommer att bli än mycket bättre och mer annorlunda i jämförelse med andra länder.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements