Sextrakasserier – ojämna maktförhållanden är problemet

Sexuella övergrepp, sextrakasserier med mer begås i större utsträckning av personer med mer makt, personer som har positioner som ger dem makt över andra. Det är fler män än kvinnor som har sådan positioner och någon mån har alla män en sådan position i förhållande till individuella kvinnor. Vilket betyder att det är fler män än kvinnor som begår övergrepp, mobbar, förtrycker med mera. Lösningen på problemet är ett jämlikt och jämställt samhälle om vilket Janan Zapata skriver ganska bra i ETC:

Problemet börjar inte när sexuella övergrepp och svinaktigt beteende accepteras utan redan då vi kodar vissa egenskaper som kvinnligt eller manligt och okritiskt upphöjer vissa egenskaper. Bilden av det manliga geniet är ofta kopplat till en romantiserad dekadent livsstil av “sex, drugs and rock n’ roll”. Geniets impulsiva, riskfyllda och hänsynslösa beteende hade framstått som patetiskt utan en publik som nickat gillande och groupies i olika former. Geniet behöver dessutom en motspelare: musan, en smickrande roll som dock bekräftar stereotyper och maktstrukturer.

Kändisskap och makt är attraktivt för många och människor med makt missbrukar den ofta. Ofta sker sexuella övergrepp i ett sammanhang av okritisk beundran där vissa individer inte tas ner på jorden. Det manliga geniets upphöjda ställning bekräftas av omgivningen, inte enbart av andra män. Ändå hörs återkommande krav på att just de omgivande männen ska ta ställning och inte hålla varandra om ryggen. Kvinnor som förövare eller medlöpare i en sexistisk kultur verkar oerhört svårt att föreställa sig.

Naturligtvis förekommer det kvinnor som agerar medlöpare till män som ägnar sig åt sexuella trakasserier och begår sexualbrott. Själva groupies-fenomenet är ett exempel på hur en del kvinnor upphöjer vissa män och en del kvinnor till gudalika varelser och ser det som så attraktivt med dessa personer att nästan vilka beteenden som helst kan accepteras.

Lösningen är inte individuella och handlar inte om att enskilda män måste lära sig att bete sig. Lösningen är att samhällets strukturer måste förändras så att det blir mer jämlikt och jämställt. Zapata fortsätter:

Och det är just här som det börjar bli farligt för vänstern. Om vi stämmer in i kören som enbart kräver ansvar från ena halvan av befolkningen riskerar vi att låta högern kidnappa frågan såväl som lösningarna. Om vänstern fortsätter att blunda för kvinnors ansvar kommer vi aldrig komma med effektiva lösningar på ett strukturellt problem. Då lämnar vi fritt fram för högern att till exempel peka på kvinnliga förövare och säga: där ser ni, det handlar inte alls om struktur eller kön. Det är bara ett individuellt problem.

[…]

När nu bransch efter bransch kläs av blir det uppenbart att den sexistiska kulturen genomsyrar hela samhället. Samhället misslyckas att hålla maktpersoner (oavsett bransch eller kön) nere på jorden.

Forskningen visar att makt förändrar oss. Oavsett kön. Den hybris och empatiförlust som drabbar de mäktiga kan alltså bara hållas tillbaka genom medveten ansträngning och en omgivning som inte höjer dem till skyarna. Därför räcker det inte att kräva att fler kvinnor ska få plats i toppen på den hierarkiska teatervärlden. Eller fler kvinnliga chefer eller toppolitiker. Istället behöver vi inse att problemet är vår tro på att det finns övermänskliga genier. Problemet är hierarkiska organisationer och samhällen. Hur kan vi hjälpas åt för att göra makt mindre attraktivt? Hur kan vi se till att makten i samhället fördelas jämnare? Hur kan vi se till att den makt som ändå koncentreras inte skadar våra hjärnor? En sak är säker, högern har inte svaret.

Makten i samhället måste fördelas mer jämnt. Klasskillnader måste minskas och på sikt utplånas. Jämställdheten måste ökas så att kvinnor och män på alla plan har samma makt. Övertron på att vissa individer är bättre än andra måste bekämpas. Jämlikhet och jämställdhet är lösningen. Det är något som högern är motståndare till. Bara genom vänsterpolitik kan detta uppnås.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Stefan Lindkvist

  ”Lösningen är inte individuella och handlar inte om att enskilda män måste lära sig att bete sig. Lösningen är att samhällets strukturer måste förändras så att det blir mer jämlikt och jämställt.”

  Självklart är det frågan om maktstrukturer i allmänhet och könsmaktsstrukturer i synnerhet. Men det hindrar ju inte att var och en måste ta sitt egna ansvar och visa respekt för sina medmänniskor. Strukturer kan aldrig vara en ursäkt för att någon individ ska bete sig som ett svin.

  Förändring måste börja i det lilla och byggas nerifrån och upp. Väntar vi på stora samhälleliga strukturförändringar lär vi få vänta. Vi kan drömma om att vi skulle kunna ”vända upp och ner på världen” tills i morgon dag men verkligheten är att beständiga strukturförändringar är långsamma processer som inte sällan tar generationer.

  1921 fick kvinnor rösträtt, det tog generationer innan en någorlunda jämställd fördelning var ett faktum i våra politiska organ. Näringslivet skall vi inte tala om, där har resan knappt börjat. Grabbiga subkulturer, som vi diskuterat tidigare, inom idrott, nöjesvärld och på en hel del alldeles ”vanliga” arbetsplatser fortsätter att existera. Detta vänder vi inte på tills på fredag, däremot kanske vi kan få någon individ att tänka till lite extra tills på fredag. Någonstans måste vi börja…

  • Nu pratar jag om att lösa problemen långsiktigt. Den överväldigande majoriteten av män sköter sig skitbra och begår inga sexuella övergrepp. För de män som begår övergrepp spelar moraliska argument om att ta sitt ansvar och sköta sig, uppföra sig ordentlig osv ingen som helst roll. Makten berusar, det kommer inte att förändras. Därför behövs förändringar av makten. Självklart tar sånt lång tid. Det är ett ständigt pågående arbeta. Långsiktigt och inriktat på strukturella förändringar. Men jag tror att vi är helt överens.

   • Stefan Lindkvist

    När det gäller moraliska argument är jag inte alla så kategorisk som du. Moraliska argument har, utifrån det jag sett, en påverkan i en social omgivning. Omgivningens uppfattning om en persons moral är inte oviktig för personen. Sedan tror jag heller inte att en människa är helt oförbätterlig, en tankeställare kan under vissa förhållanden öppna ögon och ändra beteende. Det är här #metoo faktisk kan ha en konkret påverkan och i någon mån göra skillnad.

    • Du har självklart rätt att moraliska argument kan ha effekter på enskilda personer. Men det har sannolikt mindre verkan när det bara berör en mindre grupp och en mindre grupp som dessutom har mycket makt. Därför tro jag att det i detta med sextrakasserier har en mindre betydelse. De flesta män och de flest andra anser ju redan nu att det är moraliskt förkastligt. Det har inte hjälpt.