Gängland Södertälje

Det så kallade Södertäljenätverket är kanske det närmaste Sverige kan komma en ren maffiaorganisation och det är det helt dominerande kriminella nätverket i Södertälje. Personer som ingår i nätverket är dömda för omfattande bidragsfusk, grova narkotikabrott, narkotikasmuggling, illegalt spel, matchfixning, mord, vapenbrott och mycket mer. Södertäljenätverket är starkt kopplat till den syrianska miljön och kulturen i Sverige.

Syrianer/assyrier/arameeer är en kristen befolkningsgrupp som pratar arameiska (samma språk som Jesus talade om än inte exakt samma dialekt) som flytt till Sverige från Turkiet, Libanon, Syrien och Irak. De har lyckats bra i Sverige och Södertälje utgör ett slags centrum för människor som tillhör folkgruppen i hela världen. Familjer som Samuelsson, Jakob (Ölstugan Tullen), Melkemichel, Ataseven och andra är exempel på framgångsrika familjer från denna folkgrupp i Sverige.

Men det är inte bara framgång som företagare, advokater med mera som personer från gruppen gjort sig kända för utan som jag redan nämnt så handlar det även om framgång inom den undre världen. i Den undre världen är det delvis andra släkter och familjer som dominerar men en av de mest prominenta personerna är och har varit Bülent Aslanoglu från släkten Melkemichel. Aslanoglu, ett turkiskt namn, var det efternamn familjen bar i Turkiet men efter att ha flytt till Sverige bytte de flesta snart namn till det syrianska Melkemichel, men det gjorde inte Bülent Aslanoglu som är bror till fotbollstränaren Özcan Melkemichel.

Bülent Aslanoglu var en av de personer som kom att bli den första generationen i det kriminella nätverk som kom att kallas Syrianska brödraskapet eller Södertäljenätverket. Han fick hjälp i in kriminella karriär av en morbro med stort inflytande och goda kontakter i den undre världen. Men han var inte ensam. Vänner till honom var Elias Elias, en man vid namn Ercan och Jakob (Yaacoub) Moussa. Dessa fyra unga män anses till en början ha varit kärnan i Södertäljenätverket. Jakob Moussa som kom till Sverige som 14-åring år 1984 fungerade som en ställföreträdande far för sina yngre syskon då föräldrarna inte drog jämt. Det gick dock inte alltid så bra för hans bröder.

Den ena brodern, Dany (Danny) Moussa, som var 5 år när familjen kom till Sverige, hade stora personliga problem och ver föremål för upprepade sociala insatser. Han begick olika typer av brott redan som ganska ung och skickades som 13-åring till ett kloster Libanon i ett desperat försök från familjen att komma tillrätta med hans problem. Det lyckades inte och när han kom hem till Ronna i Södertälje blev han snart vän med annan ung man som hade stora problem, Bernard Khouri. Denne hade också kommit till Södertälje och Ronna som barn.

Den yngste brodern, Eddie Moussa, gick det något bättre för. Han utvecklades till en bra fotbollsspelare i Assyriska FF och hade framtiden för sig. Men även han skulle dras in i brottslighet, i hans fall handlade det om illegalt spel och uppgjord matcher. I Assyriska FF var också Jakob Moussa en av de ledande personerna, officiellt var han dock bar så kallad publikvärd.

Det första jobb Jakob Moussa fick var som dörrvakt på klubben Energikällan i ett industriområde i Tyresö. Jobbet ordnades av en vän vid namn Nemer Haddad. Jobbet gjorde att han lärde känna många äldre kriminella och snart blev han en välkänd vapenhandlare. I alla fall enligt polisen infiltratör och tjallare Max Åström som bla.a uppgav att han sålt vapen till Hells Angels MC. Enligt andra uppgifter stod han dock närmare Bandidos MC.

2002 dömdes Bülent Aslanoglu till 5 års fängelse för utpressning, kidnappning och vapenbrott. När han kom ut ur fängelset år 2005 lämnade han Sverige. Han kom snart att bosätta sig i Colombia.

Jakob Moussa trappade för sin del ner och slutade handla med vapen efter att han 1999 dömts till ett kortare fängelsestraff för en misshandel. Han gifte sig med en svenska kvinna och började arbeta som dörrvakt på krogar i Södertälje istället för i Stockholm och öppnade en illegal spelklubb på Café Oasen. Hans fru var alltså inte en del av syrianska befolkningsgruppen i Södertälje och inte indragen i eller berörd av befolkningsgruppens interna hederskodex och liknande saker.

Efter arbetet på Energikällan började han istället som dörrvakt på Sloppys i centrala Stockholm där han snart blev vän med Elias Elias. Den sistnämnde var vid denna tid en väletablerad båttjuv och Jakob Moussa blev snart indragen i den verksamheten. I maj år 2000 dömdes dock Elias Elias till fängelse i ett och ett halvt år för grov stöld och häleri efter att polisen hittat sjutton stulna båtar som kunde knytas till honom i en lada.

Spelklubben Oasen låg i en fastighet i Ronna Centrum som ägdes av Ginatas AB, ett bolag som ägdes av familjen Ataseven. Detta bolag hade köpt den från Södertälje kommun år 2003 som en del i privatsieringen av det offentligt ägda i Sverige. Men inte bara Jakob Moussa hade intressen i illegala spelklubbar vi denna tid. Även Elias Elias hade sådana ägarintressen. Även Bernard Khouri samt en vän till honom med namnet Daniel Kücükkaya hade sådana intressen. De höll för sin del till i området Geneta, också det i Södertälje.

Andra centrala personer i Södertäljes undre värld på denna tid var bröderna Bülent och Metin Ok. Den förstnämnda av bröderna dömdes 2004 till åtta års fängelse för mordförsök. Efter att ha nekats inträde på Berzeeli Bar i Stockholm hade han skjutit flera skott mot entrén. Vid denna kan kan det sägas ha existerat flera kriminella nätverk i Södertälje som dock hade ett visst samarbete. Ett kring Jakob Moussa och Elias Elias, ett kring bröderna Ok och en yngre falang kring Daniel Kücükkaya. Det finns dock de som hävdar att Jakob Moussa helt lämnade det kriminella och att han bara var ansvarig för den legala och öppna verksamheten vid Café Oasen men att det fanns ett stort förtroende för honom i den syrianska befolkningsgruppen,

2003 öppnade det statliga Casino Cosmopol i Stockholm, pokerspel blev populärt och internationella onlinespelbolagen började breda ut sig. Det blev också svårare att ha svarta inkomster och svart löner i restaurangföretag genom införande av personalliggare och ny lagstiftning som kassaregisterlagen. Marknaden för de illegala spelklubbarna försvann till stor del och de kriminella gängen i Södertälje behövde nya inkomstkällor

2004 inträffade ett rånmord i Södertälje. Offret var frun till en syriansk affärsman som misstänktes ha stora svarta inkomster. 5 personer greps som misstänkta för rånet och mordet En av de gripna var Bernard Khouri. Samtliga friades dock. Khouri dömdes dock i februari 2005 för bl.a. två grova rån. Han fick 4 års fängelse. Han var också innan dess dömd för en långa rad brott, exempelvis 1999 för narkotikabrott, 2000 för misshandel och bilstöld, 2002 för våldsamt motstånd och grov misshandel samt 2004 för rån och brott mot knivlagen.

Den 11 september 2005 inträffade ett upplopp i Ronna och lite senare samma dag sköts det med automatvapen polisstationen i Södertälje där fler gripna för den händelse som utlöste upploppet fanns liksom gripna i samband med upploppet. En av de gripna var Dany Moussa. Några av de som greps som misstänkta för skjutningen var vänner med Dany Moussa men ingen person åtalades

Sommaren 2006 dömdes sedan Dany Moussa till ett år och 8 månaders fängelse för utpressning, grov misshandel och övergrepp i rättssak.

Medan Dany Moussa och Bernard Khouri satt i fängelse ökad konflikterna mellan olika kriminella grupperingar i Södertälje. Elias Elias tog då initiativ till ett avtal, en kartell, mellan de olika grupperingarna. Avtalet kom tillstånd med hjälp av en framgångsrik affärsman och ett möte mellan de olika falangerna och nätverken. De delade upp inkomsterna och staden mellan sig så att all fick ta del av inkomsterna. Vilka som skulle ha ansvaret för olika verksamheter beslutades också. Jakob Moussa och Yüksel Aslanoglu (en äldre bror till Bülent Aslanoglu) fick ansvar för spelklubbarna, några andra fick ansvar för spelmaskiner på klubbar och pizzerior, medan Jakob Moussa och Elias Elias fortsatte sköta dörrarna och beskyddet på Södertäljes krogar.

Efter att Dany Moussa kom ut från fängelset började han sälja droger i Ronna, av allt att döma i samarbete med X-team, Bandidos så kallade supporterorganisation. Detta sågs inte med blida ögon av andra kriminella personer i den syrianska miljön. En av de missnöjda var Bernard Khouri som dock fortfarande satt i fängelse. Han använde en fängelsevän, Rabi, också kallad Drift som sändebud till Dani Moussa. En konflikt uppstod mellan dem och den spred sig även till de äldre. På ena sidan bröderna Moussa och Elias Elias, på andra sidan bröderna Aslanoglu, Bernard Khouri och Rabi. Dany Moussa sökte stöd hos X-team, dvs utanför Södertälje och blev själv medlem år 2007. Bandidos MC visade upp sig staden vid ett massivt besök. Dany Moussa blev snart ledare för X-team i Södertälje.

Att X-team etablerade sig i Södertälje ledde till att de kriminella falangerna i den syrianska miljön enade sig mot en gemensam motståndare.  Våldet i staden ökade kraftigt.

2005 kom också Jakob Moussa, Elias Elias och Eddie Moussa i konflikt med andra aktiva personer i Assyriska FF. Eddie Moussa lämnade klubben och spelade för Valsta Syrianska i ett år. 2007 var han dock tillbaka i Assyriska FF efter att det gått dåligt för klubben. Han började också med att låna ut pengar till folk mot en mycket hög ränta och blev en så kallad lånehaj, en ockrare. Ofta lånade han ut pengar till folk som spelt bort de pengar de haft på illegal spelklubbar så att de kunde fortsätta spela. Han ska ha varit mycket brutal och intolerant när han drev in pengar vilket eldde till att han hamnade i konflikt med många andra kriminella i Södertälje, däribland hans egna bröder, Dany Moussa och Jakob Moussa samt Elias Elias vars bror lånat pengar av Eddie Moussa.

Bernard Khouri kom ut ur fängelset 2007 och blev snart misstänkt för inblandning i två misshandelsfall. Varken han eller någon annan misstänkt kunde dockbindas till brotten. En av de övriga misstänkta var hans kusin Abraham (Bibo) Aho. 2008 lämnade Khouri  Sverige tillsammans med Rabi. De reste till Colombia via Frankrike för att besöka Bülent Aslanoglu. Rabi försvann spårlöst under resan men Bernard Khouri rest tillbaks till Franrike där han sedan knöt kontakter med sin far och gjorde affärer ihop med denne. I augusti 2009 återvände han dock till Sverige.

Medan Khouri var i Colombia och Frankrike eskalerade konflikterna i Södertälje. Dany Moussa misshandlade av personer från Södertäljenätverket och hämnade genom att misshandla motståndare på Spelpalatset på Klockarvägen i Södertälje i mitten av september 2008 .Efter att ha lämnat Spelpalatset återvände Dany Moussa sen varvid hans bil beskjuts av flera personer med automatvapen. Han klarar sig och lyckas lämna platsen med bilen.

När Bernard Khouri återvänt till Södertälje blir han den centrala personen i Södertäljenätverket. Kanske på grund av de kontakter han har med Bülent Aslanoglu och de händelser som inträffade under besöket i Colombia. Runt honom samlades Metin Ok, kusinen Sherbel Said, kusinen Abraham Aho som kallas Bibo, Daniel Kücükkaya, Elias (Elie) Maalouf från en familj som stått nära familjen Khouri sen 1950-talet i Libanon. De knöt också personer från Norsborg till sig. Sannolikt utvecklades Södertäljenätverket genom Aslanoglus kontakter i Colombia och Khouris nätverksbyggande i Södertälje till Sverige största importör av kokain.

De 24 maj 2009 genomfördes ett misslyckat rån i Umeå, det så kallade Loomis-rånet. Elias Elias ska ha varit inblandad även om hand aldrig greps eller dömdes. Han flydde dock till Libanon sommaren 2009 efter att han efterlysts. Under vistelsen i Libanon fick Elias ta del av rykten om att det var Jakob Moussa som angett honom till polisen. Om det är sant eller inte är mycket oklart men mycket tyder på att påståendena var falska.I oktober 2009 får Jakob Moussa så ett samtal från Nemer Haddad som fått ett meddelande från Milan Sevo som då bodde i Belgrad. Meddelandet gick ut på att Bülent Aslanoglu som vi denna tid bodde på Isla Margarita i Venezuela, satt ett pris på Jakob Moussas huvud.

2009  blev en man som kallades K-Sigge men hette Mohaned Ali medlem i X-team. Ursprungligen från Uppsala där han hade fru och barn var han sen lång tid tillbaka vän med Dany och Eddie Moussa. Han var från en shiamuslimsk kurdiska familj och sågs som oönskad i Södertälje av de flesta syrianer/assyrier som ju är kristna. Den 23 december  2009 sköts K-Sigge ihjäl på spelklubben Oasen. Mordet ledde till att flera medlemmar i X-team Södertälje hoppade av. En person blev snabbt misstänkt för mordet, nämligen Khouris kusin Abraham Aho. Men han kunde inte kopplas till mordet och släppes i mars 2010.

I mars 2010 bröt ett bråk ut på Eufrat Kulturförening (Föreningen Papegojan) i Ronna Centrum mellan bröderna Moussa på ena sidan och Bernard Khouri, Elias Maalouf, Sherbel Said och Metin Ok på den andra sidan. Vid tumultet knivhöggs Elias Maalouf och den som höll i kniven var Eddie Moussa.

Den 1 april 2010 inträffade nästa händelse. Sherbel Said, Metin Ok och en person vid namn Aydin blev beskjutna i Saids bil av personer i en annan bil, som körde upp jämsides med deras på Nedre Torekällgatan i Södertälje. Sherbel Said skadades svårt och Metin Ok blev skjuten i magen. Polisen tvingades spärra av området runt sjukhuset, eftersom en stor folkmassa samlades där. Bilen som skyttarna färdades i hittades senare utbränd men den kunde knytas till en man i Linköping vid namn Malek M. Denne hade kopplingar till X-team, dessutom hade han köpt bilen bara ett par veckor tidigare av en George (Georges) Aho, som var nära vän till Dany Moussa. Han kunde dock inte på något sätt kopplas till skjutningen men det kunde en annan person, Ozan S som var X-team-medlem och vän till K-Sigge och Dany Moussa. Även en man vid namn Ahmed M och en kvinna vid namn Iliriana H, flickvän till Ozan S, kunde kopplas till bilen och platsen för skjutningen. Ozan S greps i juni 2010. Sherbel Said överlevde men blev rullstolsbunden.

En tid efter skjutningen hölls ett möte mellan Jakob Moussa, Dany Moussa, Elias Elias, Bülent Aslanoglu som kommit hem från Venezuela och en femte person som var vän till Jakob Moussa. Alla på mötet, även Yaacoub Moussa, försökte få Dany Moussa att lämna X-team för att skapa lugn och ro i Södertälje. Av allt att döma misslyckas det.

Vi denna tid var Bernard Khouri för sin del inblandad i ett utpressningsärende mot Ninos C, son till Eddie och Jakob Moussas gudfar. Ninos C hade lånat pengar från några kurder i Uppsala som sålt fordran till Södertäljenätverket.

Två poliser på rutintur noterade 10–15 män som stod i ring på Hyggesvägen i Ronna hemma hos Elias Maalouf den 30 juni 2010. De identifierade flera personer ur Södertäljeätverket. Vid midnatt stängde nästan samtliga personer ur Södertäljenätverket av sina mobiltelefoner. Men två nyinköpta Nokiatelefoner började användas, en inne på Oasen och en utanför. Personen som använde mobilen på klubben har av polisen kallats ”insidern”. Sannolikt var det Elias Elias som alltså sålde ut sina tidigare vänner, bröderna Moussa. Familjen Khouri har i media också framfört åsikten att politisk/kulturell tillhörighet spelat roll i konflikten på familjen Moussa stått nära den assyriska gruppen medan Södertäljenätverket i stort var syrianer.

Klockan kvart över två på natten kom två män in på Oasen genom nödutgången och sköt Jakob och Eddie Moussa med pistol och automatvapen. Gästerna flydde i panik genom fönstren. Gärningsmännen lämnade lokalen samma väg som de kommit och körde i väg på två mopeder. På vägen mötte de flyende och en av männen siktad med sitt vapen och krävde att folk skulle lägga sig på marken. Mopederna brändes upp cirka 600 meter bort.

Efter dubbelmordet lade spelklubben Oasen ner. Hyresvärden som företräddes av Metin Ataseven betalade enligt uppgifter i Kayhans bok Nätverket familjen Moussa 350 000 kronor som kompensation. Det var framförallt Jakob Moussas fru som drev på för en nedläggning. Hon var också viktig för polisen utredning av dubbelmordet och samarbetade med dem. hennes svaga kopplingar till den syrianska/assyriska miljön var sannolikt avgörande för detta. Hon och hennes familj fick skyddad identitet och bor numera nån helt annan stans. En annan kvinna spelade också stor roll som vittne, Oritha Chabo. Hon hade utsatts för utpressning och dessutom frusits ut ur den syrianska gemenskapen på grund av att hon valde att behålla en svårt handikappad son. Hon har flyttat bort från Södertälje. Dessa två kvinnor där en hade en svag koppling till den syrianska/assyriska miljön och den andra var utfryst spelade troligen en central roll för att tystnadskulturen kunde brytas under utredningens gång. En annan person som hjälpte polisen var Bahnan som företrädde Kulturföreningen Eufrat, också kallad Föreningen Papegojan, och hans bror.

Bergravningen av de två mördade bröderna var en enorm tillställning, Över 2 000 personer ska ha varit där. Bandidos MC i sina västar. Yngre pojkspelare från Assyriska FF i klubbdräkter.

I oktober 2010 kidnappades, hotades och misshandlades George Aho som tidigare ägt bilen som användes vid mordförsöket på Nedre Torekällgatan där Sherbel Said skadades mycket allvarligt. I samband md detta kontaktades hans föräldrar av Bernard Khouri och Gabi Kulle. Samma månad dömdes också Ozun S och Ahmed M  till fyra års fängelse för Torekällskjutningen.

Gabi Kulle är en äldre medlem i Södertäljenätverket som till viss del fungerade som nätverkets kassör. Men han är också en ökänd spelare och hade vid tillfället mycket stora skulder och var pratsam. Genom att bugga hans bil kunde polisen får fram en massa information om Södertäljenätverket.

Den andre november 2010 greps Peter L som ofta agerade chaufför åt ledande medlemmar i Södertäljenätverket samt 4 andra personer som misstänkta för inblandning i dubbelmordet. Senare greps också Charbel (bara sexton år gammal) och Abraham Aho som misstänkta för medhjälp till mord. Charbel hade stulit mopederna som användes vid mordet ihop med en vän vid namn Ludvig.

Den 10 februari 2011 greps Bernard Khouri i Paris. Bahnan Bahnan och hans bror Milad (Romario) Bahnan fick skyddad identitet i maj 2011 efter att de försett polisen med en massa information. De båda had een tid varit utsatta för utpressning från Khouri som köpt en spelskuld som brodern Milad Bahnan hade. Därefter greps Gabi Kulle, Sherbel Said och Elias Elias. I september 2011 namngav George Aho samtliga inblandade i misshandeln av honom och fler personer kunde gripas.

22 november 2011 inleddes rättegången  mot de 17 åtalade (antalet växte till 20 under rättegångens gång då nya åtal tillkom), som samtliga nekade till allt utom vapenbrott. De viktigaste av de åtalade var Bernard Khouri som ledare och beställare, Abraham (Bibo) Aho som den viktige och lojale underhuggaren, som samtidigt basade över sin egen division tillsammans med underchefen Martin Öner, som i sin tur höll efter ynglingar som Charbel och Ludvig. Vidare Sherbel Said och Gabi Kulle tillhörde den administrativa staben kring Khouri, de nära allierade Elias Maalouf och Metin Ok samt Elias Elias som inte anses vara medlem i Södertäljenätverket. Andra åtalade var Housib K (Joni), en underhuggare till Bibo, Andreas L (Ante) som inte är syrian, Peter L (Tucker), Charbel och Ludvig.

Rättegången pågick i sex månader. Bernard Khouri dömdes till livstids fängelse för anstiftan till tre mord, människorov och utpressning. Abraham Aho fick 12 års fängelse för mord, medhjälp till mord och människorov. Även Metin Ok fick 12 års fängelse för bland annat medhjälp till mord, Peter L nio års fängelse för medhjälp till mord och människorov. Martin Öner dömdes till sex års fängelse, Sherbel Said och Gabi Kulle fick fem respektive sex års fängelse för utpressning och människorov och slutligen dömdes Elias Elias till ett år och sex månaders fängelse för utpressning mot Bahnan. Charbel och Ludvig fick sluten ungdomsvård.

Den 5 oktober 2012 ogiltigförklarades rättegången eftersom en nämndeman, moderaten Per-Erik Ekman, satt i polisnämnden i Södertälje och skulle kunna vara jävig.

Den nya domen om dubbelmordet kom den 23 augusti 2013. Metin Ok friades från medhjälp till dubbelmordet, samma sak med Ludvig och Charbel. Fyra personer dömdes för dubbelmordet: Khouri (Berno), Aho (Bibo), Peter L och Martin Öner. Khouri dömdes till livstids fängelse, Aho fick tolv års fängelse, Peter L åtta års fängelse och Öner fem år. Övriga åtalade fick liknande straff som i den första rättegången. Även hovrätten gick senare på tingsrättens linje.

I mars 2013 greps Bülent Aslanoglu i Spanien, misstänkt för att ha smugglat 258 kilo kokain på ett fartyg till Frankrike.

Elias Elias sköts och höggs till döds i Lunagaraget i Södertälje den 7 november 2013. En person, Manhal Korkis, dömdes till 18 års fängelse för mord. En annan man, Nabil Haidar, från Uppsala, misstänktes för anstiftan, men friades.

10 april 2016 sköts en 18-årig man med koppling till familjen Moussa ihjäl. Han var son till en syster till bröderna Moussa. Om mordet hade någon koppling till mordet på 41-åringen i Lunagaraget är oklart, men 18-åringen ska ha levt med hot från personer med kopplingar till Södertälje och Nätverket.

2012 avslöjades omfattande bedrägerier inom bland annat assistansbolaget Elma Personlig Assistans AB och hemtjänstföretaget Jome Omvårdnad AB, vilket ledde till fängelsestraff för de huvudåtalade. Totalt åtalades 35 personer i fallet med Elma Omvårdnad och 34 fälldes. Flera inblandade personer hade kopplingar till Södertäljenätverket och andra hade kopplingar till  S:t Afrems stift i Geneta. Minst en av de dömda tillhörde släkten Melkemichel. I fallet med Jome Omvårdnad åtalades 32 personer varav en tidigare vänsterpartistisk kommunpolitiker, Silva Gündüz, som också hade kopplingar till S:t Afrems stift. 24 av dem fälldes i domen som föll i oktober 2016. Gündüz som är syster till den tidigare moderatpolitikern Metin Ataseven fick fängelse i tre år och fyra månader.

I slutet av oktober 2016 fälldes ytterligare en lokal höjdare, Kima George från den assyriska/syrianska gruppen i Södertälje för grovt bedrägeri i tingsrätten. Anklagelserna handlade om fusk kring utebliven hemtjänst och att företaget JaJa Omsorgen vilselett kommunen vid anbudsgivningen, kontraktsskrivningen och vid faktureringar. Tingsrättens bedömning var att kommunens förlust uppgick till 6,7 miljoner kronor eftersom företagets motprestationer inte haft något värde. Kima George dömdes till tre år och två månaders fängelse och till att betala 6,7 miljoner i skadestånd.

I juni 2016 kom en tingsrättsdom i den så kallade kyrkohärvan. De 17 åtalade stod anklagade för att ha lurat både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen på miljoner genom falska anställningar och genom att utge sig för att vara i behov av bidrag. Denna gång var den huvudåtalade en tidigare stiftsordförande för Sankt Petrus och Paulus syrisk-ortodoxa kyrka i Botkyrka, Halef Halef. En av de högsta kyrkliga ledarna i den syrianska kyrkan. Han dömdes av Södertörns tingsrätt till tre år och sex månaders fängelse för grov urkundsförfalskning, grovt bedrägeri, grovt bidragsbrott och medhjälp därtill samt grovt bokföringsbrott.

De omfattande välfärdsbrotten med bidragsfusk är direkt kopplade till den nyliberala avregleringen av välfärdssystemen i Sverige som genomförts sen 1990-talet. Politiker från samtliga borgerliga partier inklusive SD och moderaterna, socialdemokraterna och miljöpartiet har samtliga bidragit till att ge de kriminella nätverken och gängen nya sätt att tjäna pengar.

Nabil Haidar, som misstänktes ha anstiftat mordet i Lunagaraget, mördades utanför en restaurang i Uppsala den 1 april 2017.

I februari 2017 dömdes Bülent Aslanoglu i Frankrike till tolv års fängelse för narkotikabrott.

Sherbel Said kom ut ur fängelset år 2017, Gabi Kulle redan hösten 2016, Abraham Aho under 2018. Den sistnämnde har nyligen gripits igen. Nu som ett resultat av att den franska polisen knäckte och hackade ett krypterat telefonnätverk, EncroChat. På sätt kunde en del av Södertäljenätverkets narkotikasmugglingsoperationer nystas upp och tre ledande medlemmar gripas.

Tre av de personer som dömdes för dubbelmordet åtalades i juli 2020 för upplopp på en nattklubb i centrala Stockholm vid namn F12 som ägde rum 2019.  En av dem, troligen handlar också det om Abraham Aho, ska enligt åtalet ha agerat anförare mot ordningsvakter och personal.

Övriga källor:

  • Boris Kayhan, Nätverket – Södertäljemaffians uppgång och fall, 2017
  • Ann Törnkvist, Följ Fucking Order, 2018

Läs mer om Södertäljenätverket:

Läs mer om Södertälje och syrianerna/assyrierna:

Gilla Anders_S på Patreon!