Beskyddarverksamhet och utpressning

Kriminella gäng och nätverk i Sverige ägnar sig ofta åt utpressning och så kallad beskyddarverksamhet. Beskyddarverksamhet är när ett kriminellt nätverk talar om för en företagare att han bör betala dem för att undvika problem med kriminella. Om han inte betalar så slår de som kontaktat honom sönder affären för att visa att han borde betalt dem.

Offren är invandrare

Offren är i princip aldrig svenskar utan ofta invandrare från samma folkgrupp de de kriminella:

– Hur kan Sverige inte göra någonting? Detta är riktigt farligt och sprider sig jättesnabbt, säger ”Mustafa”.

Han är, som de flesta andra drabbade, en skötsam medborgare. ”Mustafa” har fallit offer för utpressning från kriminella på grund av en konflikt som en släkting hamnat i.

Han har förlorat sin närmsta familj som inte längre orkar leva under dödshot.

Gängen eller de släktbaserade nätverken kan börja utpressa av många olika anledningar, ofta ger de sig på företagare vars verksamhet de vill ta över.

Många betalar, det fåtal som står emot får ofta sina liv sönderslagna.

Offren för den systematiska utpressningen är oftast personer med utländsk bakgrund, enligt integrationspolisen Ulf Boström.

Skälet: De kriminella bedömer att de är lättare att komma åt och är längre ifrån det svenska skyddsnätet. 

– Om du inte har en stor släkt som kan skydda dig, är du helt chanslös, säger Ulf Boström.

Släkten i nordöstra Göteborg

Sålunda har personer från släkten Ali Khan länge ägnat sig åt utpressning av människor med samma ursprung, främst företagare av olika slag.

Många av de som utpressats finns bland de familjer som är verksamma i partihallarna eller bland de libanesiska företagarfamiljerna i Sverige. Med stor sannolikhet är det utpressning och beskyddarverksamhet som utlöst oroligheterna i Hjällbo där folk gjorde uppror mot släkten Ali Khan och deras allierade.

Att kriminella nätverk och gäng kan ägna sig åt den här typen av brott visar att den svenska polisen inte tagit problemen i förorterna på allvar. Redan för 6 år skrev jag om detta med hänvisning till släkten Ali Khan och för 11 år sen skrev jag om liknande problem i Bergsjön med Original Gangsters.

Polisens agerande

Att folk upplever att polisen inte agerat i frågan försvagar förtroendet för staten och polisen. På sikt är det mycket allvarligt då det skadar demokratin. Två vanliga uppfattningar om varför det blivt som det blivit i nordöstra Göteborg är:

  1. Polisen skiter i fattiga förortsbor
  2. Polisen har en överenskommelse med Ali Khan

Jag ser den andra punkten som mer trovärdig på grund av göteborgspolisens historia.

Nu har jag tagit ett tydligt exempel från Göteborg med det ser likadant ut i många andra svenska städer såsom exempelvis Södertälje, Sollentuna, Malmö, Norrköping och Linköping samt Helsingborg.

Läs mer: