Två personer dömda för mutbrott

Två personer dömda för mutbrott. Göteborgs tingsrätt har dömt två personer till villkorlig dom och böter för givande respektive tagande av muta.

En teknisk förvaltare anställd vid ett kommunalt bolag i Göteborg fick utlandsresor betalda under 2018–2019. Förvaltaren tog även emot kontantöverföringar på totalt över 300 000 kronor. Pengarna kom från en representant för ett företag som förvaltaren hade anlitat för att utföra arbete åt det kommunala bolaget.

  • Den tekniska förvaltaren har haft en befattning där han kunde besluta om vilka företag som skulle anlitas för arbete. I denna roll tog han emot resor och kontantöverföringar. Samtidigt gav han arbete till givarens bolag, vilket enligt det kommunala bolagets regler borde ha gått till andra. Resorna och pengarna var därför otillbörliga förmåner, säger Charlotte Driving i ett pressmeddelande. Hon är chefsrådman och rättens ordförande.

Eftersom de dömda är ostraffade och det inte finns risk för fortsatt brottslighet, har påföljden bestämts till villkorlig dom och böter. Tingsrätten har vid straffmätningen tagit hänsyn till att det gått lång tid sedan brotten begicks, men också att den tekniske förvaltaren förlorade sitt arbete på grund av brotten. De dömda ska också betala kostnaden för sina försvarare.

Läs mer om korruption