Att lagstifta om allemansrätten vore nog dumt

Del 1 av 5 i serien Den svenska skogen

Del 1 av 5 i serien Den svenska skogenDet är bra att allemansrätten är en rättighet som inte står i lagboken. Det betyder nämligen att man inte kan ändra den eller inskränka den genom politiska beslut om ändrade lagar. Om Läs mer…

Advertisements

Svensk skog är en mänsklig skapelse – det finns ingen naturlig skog

Del 2 av 5 i serien Den svenska skogen

Del 2 av 5 i serien Den svenska skogenMaciej Zaremba i DN har för avsikt att skriva en serie om en svensk kulturomvandling. Om vad som händer med den svenska skogen. Hur skogsbolagen avverkar och skapar kalhyggen Det är i Läs mer…

Svensk skog förvandlas till industrilandskap

Del 3 av 5 i serien Den svenska skogen

Del 3 av 5 i serien Den svenska skogenIntroduktion Sverige har ett oförtjänt gott rykte internationellt för sitt så kallade hållbara skogbruk. Länder som köper svenskt virke vilseleds med olika typer av miljöcertifiering, och begreppet ”återplantering” antyder ett hållbart nyttjande Läs mer…

Ägarna av den svenska skogen

Del 4 av 5 i serien Den svenska skogen

Del 4 av 5 i serien Den svenska skogenDen allra största skogsägaren i Sverige är vi alla tillsammans. Dvs staten som äger cirka 20% av den svenska skogen. Via Sveaskog äger staten 4,1 miljoner hektar (ha) mark, varav 3,1 miljoner ha produktiv Läs mer…

Skogen och klimatet

Del 5 av 5 i serien Den svenska skogen

Del 5 av 5 i serien Den svenska skogenAtmosfärens koldioxidhalt stiger kontinuerligt. Även den globala temperaturen har för närvarande en stigande tendens. Enligt FN:s klimatpanel IPCC bär koldioxiden i atmosfären huvudansvaret för klimatförändringarna, den så kallade växthuseffekten. Vid sidan av Läs mer…