Försvunna finansfamiljer

Del 1 av 24 i serien Försvunna finansfamiljer

Del 1 av 24 i serien Försvunna finansfamiljerI denna serie artiklar ska jag skriva om om de storfinansfamiljer som funnits men försvunnit. Om sådana som Kempe, Wehtje, Broström, Salén, Carlsson, Mark, Carlander, Bergengren och andra. Om enskilda finansmän som Penser, Läs mer…

Advertisements

Kempe – skogsindustrifamilj som förlorade sin makt

Del 2 av 24 i serien Försvunna finansfamiljer

Del 2 av 24 i serien Försvunna finansfamiljerEfter mer än 100 år som en familj i den svenska storfinansen tvingades familjen Kempe/Carlgren av ekonomiska skäl att avveckla sin kontroll i det dåvarande skogsbolaget Modo år 1988 då Modo AB fusionerades Läs mer…

Penser – upp som en sol och ner som en pannkaka

Del 3 av 24 i serien Försvunna finansfamiljer

Del 3 av 24 i serien Försvunna finansfamiljerHistorien om Erik Penser börjar egentligen med hans far, Wilhelm Penser. Wilhlem Penser var en känd advokat och han blev ordförande i två företag som ägdes av familjen Berger i Halmstad under 1969, Läs mer…

Robert Weil – en 80-talsspekulant

Del 4 av 24 i serien Försvunna finansfamiljer

Del 4 av 24 i serien Försvunna finansfamiljerI slutet av 1970-talet fick den unge Robert Weil anställning i Praktikertjänst med uppgift att försöka få bolagets kapital att växa. Han spekulerade fritt på börsen och det hela höll på att gå Läs mer…

Wall – ytterligare en spekulant som försvunnit

Del 5 av 24 i serien Försvunna finansfamiljer

Del 5 av 24 i serien Försvunna finansfamiljerAnders Wall kom att bli den mest kände av 1970-talets och 1980-talets svenska finansiella spekulanter. I fokus för verksamheten har i stort sett alltid funnits ett företag med namnet Beijerinvest. Idag ett mindre Läs mer…

Carlsson – en redarfamilj i skuggan av Broströms

Del 6 av 24 i serien Försvunna finansfamiljer

Del 6 av 24 i serien Försvunna finansfamiljerFamiljen Carlsson var en finansfamilj från Göteborg, en redarfamilj som verkade i skuggan av Broströms. Det rederi man dominerade under i stort sett hela dess existens var Rederi AB Transatlantic (inte samma företag Läs mer…

Saléns – familjen bakom en av Sveriges största konkurser

Del 7 av 24 i serien Försvunna finansfamiljer

Del 7 av 24 i serien Försvunna finansfamiljer1984 gick Saléninvest (Salénrederierna) i konkurs. Konkursen ansågs vara den största i modern tid, den största sen Kreugerkraschen. Konkursen hade föregåtts av en lång tids problem för rederinäringen och i ett enda slag Läs mer…

Tre mindre skånska storfinansfamiljer som försvunnit

Del 8 av 24 i serien Försvunna finansfamiljer

Del 8 av 24 i serien Försvunna finansfamiljerFamiljen Roos ägde och kontrollerade länge en bank, Skånska Banken. 1990 såldes dock banken till Svenska Handelsbanken. Det fanns säkert flera skäl till detta, ett var brist på arvtagare som kunde ta över. Läs mer…

Wehtje – bygg och cementkungarna

Del 9 av 24 i serien Försvunna finansfamiljer

Del 9 av 24 i serien Försvunna finansfamiljerEnligt CH Hermansson i boken Monopol och storfinans – de 15 familjerna, från 1960-talet, var familjen Wehtje en av de fem stora finansfamiljerna, de fem fingrarna på storfinansens järnhand. De andra 4 var Läs mer…

Broströms – sinnebilden för redarsocieteten

Del 10 av 24 i serien Försvunna finansfamiljer

Del 10 av 24 i serien Försvunna finansfamiljerDen 5 mars i år hade Göteborgs-Posten en artikel med rubriken ”Redarsocietetens siste har gått bort”. Artikeln handlar om Kristian von Sydow, den siste ur släkten Broström (han var gift med Marie-Christine Broström, Läs mer…

Mark och Carlander – textilindustri och SKF

Del 11 av 24 i serien Försvunna finansfamiljer

Del 11 av 24 i serien Försvunna finansfamiljerFamiljerna Mark och Carlander från Göteborg förknippas främst med olika textilföretag i Göteborgsregionen. Men även med SKF. Ursprunget till familjerna Mark och Carlanders position som en av de stora finansfamiljerna är framförallt firman Läs mer…

Kockum – varvsfamilj från Malmö

Del 12 av 24 i serien Försvunna finansfamiljer

Del 12 av 24 i serien Försvunna finansfamiljerEn man vid namn Frantz Suell grundade år 1726 en tobaksfabrik i Malmö. 1826 övertogs denna fabrik av Frans Henrik Kockum (1802-1875) sonsonsdotterson till grundaren. 1840 grundade FH Kockum, Kockums Gjuteri och Mekaniska Läs mer…

Varuhusfamiljerna – Åhlén, Sachs, Turitz och Meeths

Del 13 av 24 i serien Försvunna finansfamiljer

Del 13 av 24 i serien Försvunna finansfamiljerTvå av de nämnda varuhusfamiljerna finns med i CH Hermanssons bok, Monopol och storfinans – de 15 familjerna från 1962, nyutgiven 1971 och återigen utgiven i en totalt omarbetad och uppdaterad utgåva i Läs mer…

Ericsson och Åtvidaberg, bruk och fotboll

Del 14 av 24 i serien Försvunna finansfamiljer

Del 14 av 24 i serien Försvunna finansfamiljerAv de 15 finansfamiljer och 2 finansgrupper som nämns i den statliga Koncentrationsutredningen (SOU 1968:7) har jag i och med detta inlägg skrivit om samtliga utom en, Bergengren. I min serie om dagens Läs mer…

Bergengren – en adlig textilindustrifamilj

Del 15 av 24 i serien Försvunna finansfamiljer

Del 15 av 24 i serien Försvunna finansfamiljerFamiljen ägde redan i slutet av 1800-talet det 1870 grundade Borås Wäfveri AB, som 1920, inklusive dotterbolag hade 1 400 anställda. Bland dotterbolagen märktes Kungsfors Fabriker i Skene, vilket kom att bli den Läs mer…

Textilindustrifamiljer – Leman, Sundblad, Eiserman mfl

Del 16 av 24 i serien Försvunna finansfamiljer

Del 16 av 24 i serien Försvunna finansfamiljerKoncentrationsutredningen (SOU 1968:7) som kartlade förhållandena i det svenska näringslivet 1963 hade bara med en finansfamilj med huvudsakliga intressen inom textilindustrin, familjen Bergengren och en annan med intressen i textilindustrin, familjegruppen Mark och Läs mer…

Throne-Holst – chokladfamiljen

Del 17 av 24 i serien Försvunna finansfamiljer

Del 17 av 24 i serien Försvunna finansfamiljerI C.H. Hermanssons bok, Monopol och storfinans – de 15 familjerna finns flera olika uppräkningar av finansfamiljer. Några av familjerna förekommer i den statliga Koncentrationsutredningen också. Några gör det inte. En del av Läs mer…

Jeansson – Kalmars bidrag till storfinansen

Del 18 av 24 i serien Försvunna finansfamiljer

Del 18 av 24 i serien Försvunna finansfamiljerI CH Hermanssons bok om den svenska storfinansen från 1960-talet, Monopol och storfinans – de 15 familjerna, förekommer Kalmarfamiljen Jeansson bland de 15 familjerna. Detta omnämnande är främst baserat på familjens intressen i Läs mer…

Göteborgsfamiljen Ekman

Del 19 av 24 i serien Försvunna finansfamiljer

Del 19 av 24 i serien Försvunna finansfamiljerFamiljen Ekman nämns inte i CH Hermanssons bok om storfinansen, Monopol och Storfinans – de 15 familjerna från 1962. Inte heller i senare upplagor av samma bok eller i den statliga koncentrationsutredningen från Läs mer…

Trygger – regering, tidning och skog

Del 20 av 24 i serien Försvunna finansfamiljer

Del 20 av 24 i serien Försvunna finansfamiljerFamiljen Trygger är en finansfamilj som inte nämns av den statliga koncentrationsutredningen och inte heller i CH Hermanssons bok om de 15 familjerna. Detta trots att familjen på 1960-talet och 1970-talet kontrollerade ett Läs mer…