Göteborgskapitalet

Del 1 av 25 i serien Göteborgskapitalet

Del 1 av 25 i serien GöteborgskapitaletUnder kapitalismens genombrott i Sverige på 1800-talet spelade handelshusen i Göteborg och de familjer som ägde dessa en dominerande och väsentlig roll. Det var dess handelshus och dessa familjer som till största delen finansierade Läs mer…

Advertisements

Wijk – började bl.a. med piratverksamhet

Del 2 av 25 i serien Göteborgskapitalet

Del 2 av 25 i serien GöteborgskapitaletOlle Wijk Räknar spik Så han blir rik I natt ska han stå lik Ordstäv om Olof Wijk (den äldre) som spridits vitt och brett. Den sista raden är sällan citerad, men finns i Läs mer…

Dickson – baggböleri och arbetarbostäder

Del 3 av 25 i serien Göteborgskapitalet

Del 3 av 25 i serien GöteborgskapitaletTill Göteborg flyttade i början av 1800-talet, 1802 respektive 1809, två bröder, Robert Dickson (1782-1858) och James Dickson (1784-1855). Bägge grundade var sin exportfirma, Robert Dicksons firma var snart en av de största järnexportfirmorna Läs mer…

Kjellberg – sill, tran, trävaror och Bofors

Del 4 av 25 i serien Göteborgskapitalet

Del 4 av 25 i serien Göteborgskapitalet1775 grundades firman Hollbeck & Kjellberg av Jonas Kjellberg (1752-1832) och Lars Hollbeck för att slå mynt av den stora sillperioden. Firman var ägare till flera sillsalterier och trankokerier på Bohuskusten och en mycket Läs mer…

Röhss – trä och bomull

Del 5 av 25 i serien Göteborgskapitalet

Del 5 av 25 i serien GöteborgskapitaletFamiljen Röhss kom ursprungligen från Tyskland (Schleswig) och till Göteborg flyttade två söner till Johan Gottlob Röhss (1766-1842), Wilhelm Röhss (1796-1858) och Heinrich Cornelius Röhss (1778-1856). Förmodligen flyttade också tre kusiner till dessa två Läs mer…

Waern – vittförgrenad släkt

Del 6 av 25 i serien Göteborgskapitalet

Del 6 av 25 i serien Göteborgskapitalet1767 flyttade Mathias Waern (1725-1788) från Norge till Sverige. Släkten är dock ursprungligen från Danmark. Han var gift med Maja Uggla (1747-1818) från den svenska adelsätten Uggla (jmfr Maersk McKinney Möller). Från två av Läs mer…

Tranchell – Ostindiska och socker

Del 7 av 25 i serien Göteborgskapitalet

Del 7 av 25 i serien GöteborgskapitaletFamiljen Tranchell lät höra av sig under Svenska Ostindiska Kompaniets dagar. Först var det Pehr Tranchell som var kapten, först på fartyget Cronprins Gustaf 1785-1786 och sedan på Göteborg II resan 1788-1790. Bägge resorna Läs mer…

Keiller – Götaverken

Del 8 av 25 i serien Göteborgskapitalet

Del 8 av 25 i serien GöteborgskapitaletAlexander Keiller (1804-1874) startade 1825 tillsammans med William Gibson firman Gibson & Keiller som från 1826 drev ett lin- och hampspinneri i Göteborg. Företaget flyttade år 1832 till Jonsered och blev så småningom Jonsereds Läs mer…

Gibson – Jonsered

Del 9 av 25 i serien Göteborgskapitalet

Del 9 av 25 i serien GöteborgskapitaletWilliam Gibson (1783-1857) startade 1825 tillsammans med Alexander Keiller (1804-1874) firman Gibson & Keiller som från 1826 drev ett lin- och hampspinneri i Göteborg. Företaget flyttade år 1832 till Jonsered och blev så småningom Läs mer…

Barclay – handel, bomull och socker

Del 10 av 25 i serien Göteborgskapitalet

Del 10 av 25 i serien GöteborgskapitaletAlexander Barclay (1778-1833) var ytterligare en av de skottar som kom till Göteborg för att tjäna pengar under kontinentalblockaden och Napoleonkrigen. En i den första vågen tillsammans med sådana som Robert Dickson d.ä. och Läs mer…

Hammarberg – järn och trävaror

Del 11 av 25 i serien Göteborgskapitalet

Del 11 av 25 i serien GöteborgskapitaletPeter Hammarberg (1814-1888), son till Johan Jacob Hammarberg och Charlotta Lamberg från societetsfamiljen Lamberg, anställdes 1831 i firma Sven Renström, en av Göteborg större järnexportörer vid den tiden. Från 1843 var han delägare i Läs mer…

Prytz – tobak och SKF

Del 12 av 25 i serien Göteborgskapitalet

Del 12 av 25 i serien GöteborgskapitaletFamiljen Prytz är en typisk representant för göteborgskapitalet med rötter i familjer aktiva inom sillnäringen och med deltagande i olika handelsbolag på 1800-talet samt i den i Göteborg tidvis mycket lönsamma tobaksindustrin. Magnus Prytz Läs mer…

Magnus och Fürstenberg – sockerkungar och textilier

Del 13 av 25 i serien Göteborgskapitalet

Del 13 av 25 i serien GöteborgskapitaletLazarus Elias Magnus (1770-1851) kom till Sverige från Mecklenburg år 1775. År 1784 fick han tillstånd att bedriva handel och 1798 startade han firman L.E. Magnus & Co som sysslade med bankirverksamhet och importaffärer. Läs mer…

Heyman – en tidigare textilfamilj i Göteborg

Del 14 av 25 i serien Göteborgskapitalet

Del 14 av 25 i serien GöteborgskapitaletFamiljen Heyman stod bakom ett flertal företag inom textilindustrisektorn i Göteborg på 1800-talet. År 1826 bildas exempelvsis handelsfirman H.J. Heyman & Co av Heyman Jacob Heyman (1801-1869). 1848 upptogs brodern Edvard Jacob Heyman (1811-1882) Läs mer…

Carnegie – flyktingfamilj bakom långlivat företag

Del 15 av 25 i serien Göteborgskapitalet

Del 15 av 25 i serien GöteborgskapitaletDen förste ur familjen Carnegie som kom till Sverige från Skottland var George Carnegie (1726-99). Han kom som flykting precis på samma sätt som många människor kommer än idag. För George Carnegie var en Läs mer…

Bröderna Francke – riskkapitalister på 1800-talet

Del 16 av 25 i serien Göteborgskapitalet

Del 16 av 25 i serien GöteborgskapitaletBröderna Francke var två svenska riskkapitalister i slutet av 1800-talet. En, David Otto Francke (1825-1892) var verksam i Göteborg och den andre, Johan Edvard Francke (1824-1891), verksam i Stockholm. Deras far, Johan Francke bosatte Läs mer…

Fröding – från Ostindiska Kompaniet till järnverk

Del 17 av 25 i serien Göteborgskapitalet

Del 17 av 25 i serien GöteborgskapitaletFröding är en mycket okänd handelsfamilj från tiden för kapitalismens genombrott i Sverige. Liksom flera familjer från Göteborg, ex Tranchell, så kan man spåra deras förmögenhet tillbaka till Ostindiska Kompaniets dagar. 1778 kom Anders Läs mer…

Hasselblad – textilier, skogsindustri och kameror

Del 18 av 25 i serien Göteborgskapitalet

Del 18 av 25 i serien Göteborgskapitalet1841 grundade Fritz Wictor Hasselblad (1816-93) en handelsfirma tillsammans med kusinen Herman Hasselblad och Salomon (Sally) Heyman, F.W. Hasselblad & Co. Firman handlade med tyger och konfektion. F:W Hasselblad hade dessförinnan arbetat i firman Läs mer…

Willerding – Wilson & Co

Del 19 av 25 i serien Göteborgskapitalet

Del 19 av 25 i serien GöteborgskapitaletNär Göteborgs Enskilda Bank (långt senare Götabanken) bildades år 1848 som Göteborgs Privat Bank var Fredrik Willerding av av grundarna tillsammans med Isaac Leman, W. Barkow, A. Fröding och E. Magnus. Dessa satt i den Läs mer…

Kennedy – handelsmän, godsägare och redare

Del 20 av 25 i serien Göteborgskapitalet

Del 20 av 25 i serien GöteborgskapitaletThomas Kennedy (1772-1848) föddes i Skottland som son till Alexander Kennedy och Helen Poag. Han tycks ha flyttat till Uddevalla där han 1801 gifte sig med Cecilia Katarina Hegardt (1772-1802). De flyttade till Göteborg Läs mer…