Visst finns det kulturella skillnader när det gäller brottslighet

Del 1 av 6 i serien Kultur och brottslighet

Del 1 av 6 i serien Kultur och brottslighetDet är uppenbart om brottsbenägenhet och brottsstatistik för olika länder studeras. Låt oss ta Centralamerika och Karibien som exempel. Det är en världens våldsammaste regioner där de flesta länder i toppen av Läs mer…

Advertisements

Muslimska länder har låg våldsbrottslighet

Del 2 av 6 i serien Kultur och brottslighet

Del 2 av 6 i serien Kultur och brottslighetVid jämförelser av brottslighet på ett internationellt plan är det mycket lätt att konstatera att muslimska länder har låg brottslighet i jämförelse med andra länder. Det gäller i såväl Afrika som Asien. Läs mer…

Våldsbrottsligheten i Afrika – låg i norr, hög i söder

Del 3 av 6 i serien Kultur och brottslighet

Del 3 av 6 i serien Kultur och brottslighetSom tidigare konstaterats i ett inlägg är de länder på den afrikanska kontinenten som har låg våldsbrottslighet i huvudsak muslimskt dominerade länder och tidigare franska kolonier. Däremot verkar fattigdom och rikedom inte Läs mer…

Våldet i Europa – en fråga om öst och väst

Del 4 av 6 i serien Kultur och brottslighet

Del 4 av 6 i serien Kultur och brottslighetI Europa finns det en grundläggande skillnad i våldsnivå mellan öst och väst mätt i antalet mord per 100 000 invånare (mordfrekvensen). I väst och framförallt norr är mordfrekvensen låg medan den är Läs mer…

Asien – våldsamma buddhister

Del 5 av 6 i serien Kultur och brottslighet

Del 5 av 6 i serien Kultur och brottslighetAsien är jordklotets minst våldsamma världsdel om vi ser till mordfrekvensen, dvs antalet mord per 100 000 invånare. Miniländer och länder i krig (inklusive Pakistan) är borträknade. Siffrorna är i allmänhet från Läs mer…

Brottslighet – det finns kulturella skillnader

Del 6 av 6 i serien Kultur och brottslighet

Del 6 av 6 i serien Kultur och brottslighetGenom att titta på världen länder och kulturella bakgrundsfaktorer i dessa lände har vi kunnat se ett samband mellan olika kulturer och våldsbrottslighet. I Karibien och Centralamerika kan vi se ett tydligt samband mellan Läs mer…