Det här med organiserad brottslighet

Del 1 av 14 i serien Polisen och bikerkulturen

Del 1 av 14 i serien Polisen och bikerkulturenPolisen har i sina senaste rapporter om så kallad organiserad brottslighet tagit upp såväl fotbollsfirmor, religiösa organisationer och vänsterorganisationer som exempel på och delar av den organiserade brottsligheten. Detta är helt orimligt, för oavsett Läs mer…

Advertisements

Enskilda bikers brott beskrivs som klubbens brott

Del 2 av 14 i serien Polisen och bikerkulturen

Del 2 av 14 i serien Polisen och bikerkulturenDen första artikeln om polisen och bikerkulturen. en återpublicering av en artikel från nättidningen payback. En tidning som drivs av en kampanjorganisation för mc-klubbars intressen och som jag skrivit om på andra håll. Eftersom Läs mer…

EU:s definition av organiserad brottslighet är alltför bred

Del 3 av 14 i serien Polisen och bikerkulturen

Del 3 av 14 i serien Polisen och bikerkulturenEU:s definition över organiserad brottslighet För att kunna bemöta anklagelser omkring kriminella mc-klubbar samt organiserad brottslighet utövad i klubbregi måste vi tvunget gå igenom alla aspekter i saken och sätta in dem Läs mer…

Föreningsfriheten och mc-klubbarna

Del 4 av 14 i serien Polisen och bikerkulturen

Del 4 av 14 i serien Polisen och bikerkulturenRegeringsformen (grundlagen) Regeringsformen (grundlagen) stadgar i 2 kapitlet:1.5: Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften. 2:24 Föreningsfriheten får begränsas endast när Läs mer…

MC-brott – en Brårapport från 1996

Del 5 av 14 i serien Polisen och bikerkulturen

Del 5 av 14 i serien Polisen och bikerkulturenSkrönorna om bikerklubbarnas kriminalitet har med åren byggts ut och förmerats för att numera ha uppnått rent legendariska höjder. Polisen har med stora, yviga, svepande drag målat upp en mörk och hotfull Läs mer…

Hur många brott begår egentligen medlemmar i mc-klubbar?

Del 6 av 14 i serien Polisen och bikerkulturen

Del 6 av 14 i serien Polisen och bikerkulturenRättvisande jämförelser i statistiken? Innan vi ger oss in och analysera tillgängligt tabellmaterial måste vi föra ett resonemang kring det statistiska urvalet kring de tre olika undersökningarna samt om siffrorna överhuvudtaget är jämförbara. Läs mer…

Polisen och forskaren Amir Rostami om Hells Angels

Del 7 av 14 i serien Polisen och bikerkulturen

Del 7 av 14 i serien Polisen och bikerkulturenAmir Rostami, sociolog, forskare och kriminalkommissarie vid Rikskriminalpolisen gjorde i Aftonbladet 2013 tydliga och markerande uttalanden om att Hells Angels MC inte är en kriminell mc-klubb eller ett kriminellt mc-gäng: Han menar att HA, Läs mer…

Stig Grundvall om bikerkulturen

Del 8 av 14 i serien Polisen och bikerkulturen

Del 8 av 14 i serien Polisen och bikerkulturenSom ett led i att utröna vilka forskningsmässiga grunder som föreligger för den stigmatisering av mc-klubbarna som fått ett alltmer accepterat förlopp under de senaste åren intervjuade Payback Sverige landets enda forskare Läs mer…

Författaren och forskaren Lars Lagergren om polisen och bikerkulturen

Del 9 av 14 i serien Polisen och bikerkulturen

Del 9 av 14 i serien Polisen och bikerkulturenLars Lagergren är författare och forskare kring i första hand svensk motorcykelkultur genom historien. Lagergren är även författare till böckerna: Svensk Motorcykel-kultur samt Skinnknuttar och spättor. Lagergren har vidare skrivit en essä med namnet: Make way for the Läs mer…

Åklagare och advokater om organiserad brottslighet och mc-klubbar

Del 10 av 14 i serien Polisen och bikerkulturen

Del 10 av 14 i serien Polisen och bikerkulturenBoken Peter Rätz – Nio år som undercoveragent skriven av Dick Sundevall är ett alster som borde lämnas därhän då den liksom boken om Mega innehåller en stor del felaktiga fakta. Men Läs mer…

Biker och polis

Del 11 av 14 i serien Polisen och bikerkulturen

Del 11 av 14 i serien Polisen och bikerkulturenIntervju med Lennart Körnsveden, medlem i polisens ryggmärkesklubb Blue Knights MC samt anställd på Rikskriminalen. Payback Sverige har intervjuat Lennart Körnsveden, en medlem i en av polisens ryggmärkesklubbar, Blue Knights, Sweden I. Hej, Läs mer…

Journalist på Helsingborgs Dagblad om polisen och mc-klubbar

Del 12 av 14 i serien Polisen och bikerkulturen

Del 12 av 14 i serien Polisen och bikerkulturenIntervju med Ulf Kristiansson, reporter på Helsingborgs Dagblad Ulf Kristianssons presentation av sig själv och sitt arbete: Jag är reporter på Helsingborgs Dagblad och kom i kontakt med biker-kulturen redan på 1980-talet. Läs mer…

Håkan Hydén, rättsociolog om bikerkultur, utanförskap och polise

Del 13 av 14 i serien Polisen och bikerkulturen

Del 13 av 14 i serien Polisen och bikerkulturenDå Payback under året 2008, i samband med ungdomskravallerna i Köpenhamn, snubblade över diverse intressanta uttalanden från Håkan Hydén, Professor i Rättssociologi vid Lunds Universitet beslöt vi att på vinst och förlust sända iväg Läs mer…

Janne Flyghed om mc-klubbar, brottslighet och polisen

Del 14 av 14 i serien Polisen och bikerkulturen

Del 14 av 14 i serien Polisen och bikerkulturenÄr Payback Sverige ensamma om att anse mc-klubbarna förföljda och orättvist behandlade? Vad blir följden om trakasseringarna av bikerkulturen fortsätter? Frågor som söker svar. Vi beslöt oss för att ställa ett antal frågor kring ovanstående Läs mer…