Svenska statens storföretag

Del 1 av 7 i serien Statliga företag i Sverige

Del 1 av 7 i serien Statliga företag i SverigeDen svenska staten är storägare i ett antal svenska storföretag. Det handlar bland annat om Nordea, TeliaSonera AB, Vattenfall AB och LKAB. I Nordea och TeliaSonera är även den finska staten Läs mer…

Advertisements

Finska statens företag i Sverige

Del 2 av 7 i serien Statliga företag i Sverige

Del 2 av 7 i serien Statliga företag i SverigeDen finska staten har ägarintressen i en lång rad företag. Många av dessa har dotterbolag i Sverige. De mest kända och största av dessa är TeliaSonera, Nordea, Försäkringsbolaget If och Stora Läs mer…

Danska statens företag i Sverige

Del 3 av 7 i serien Statliga företag i Sverige

Del 3 av 7 i serien Statliga företag i SverigeDet största företag som danska staten delvis kontrollerar i Sverige har 40 000 anställda totalt. Företaget heter PostNord AB och har två dotterbolag, Posten AB och Post Danmark A/S. Danska staten Läs mer…

Franska statens företag i Sverige

Del 5 av 7 i serien Statliga företag i Sverige

Del 5 av 7 i serien Statliga företag i SverigeDe största företag som den franska staten kontrollerar i Sverige är numera inte AB Volvo (som man kontrollerade via Renault) utan två transportföretag, Veolia och Keolis. Idag har Renault enbart omkring Läs mer…

Norska statens företag i Sverige

Del 6 av 7 i serien Statliga företag i Sverige

Del 6 av 7 i serien Statliga företag i SverigeNorska staten äger NSB med cirka 12 000 anställda, NSB äger Nettbuss AS, Nettbuss AS äger Nettbuss Sverige AB. Nettbuss Sverige AB har 1 300 anställda och driver lokalbusstrafik i framförallt Läs mer…

Abu Dhabi-ägda företag i Sverige

Del 7 av 7 i serien Statliga företag i Sverige

Del 7 av 7 i serien Statliga företag i SverigeStaten i Abu Dhabi, dvs i praktiken emir-familjen, äger bolaget International Petroleum Investment Company (IPIC). Detta företag äger i sin tur 64% av Borealis AG. Resterande 36% ägs av österrikiska oljebolaget Läs mer…