Sveriges järnvägar – en skapelse av staten och kapitalet i samarbete

Del 1 av 18 i serien Sveriges järnvägar

Del 1 av 18 i serien Sveriges järnvägarDen svenska järnvägsutbyggnaden på 1800-talet var i högsta grad en nödvändighet för industrialiseringen av Sverige. Det krävdes mycket stort kapital för byggandet av de svenska järnvägarna och därför kom finansiering i mycket stor Läs mer…

Advertisements

Bergslagernas Järnvägar AB – en gång Sveriges största privata järnväg

Del 2 av 18 i serien Sveriges järnvägar

Del 2 av 18 i serien Sveriges järnvägarUnder 1870-talet byggdes järnvägen Göteborg-Kil-Falun, en sträcka på totalt 478 km. Koncessionen beviljades 1871 och de personer till vilken denna lämnades var främst knutna till järnhanteringen i Dalsland, Värmland och Dalarna. Det var Läs mer…

Gävle-Dala Järnväg – äldst men snabbt ett dotterbolag till BJ

Del 3 av 18 i serien Sveriges järnvägar

Del 3 av 18 i serien Sveriges järnvägarGävle-Dala Järnvägs AB (GDJ) bildades 1855 och järnvägen började byggas samma år. Bland intressenterna i och initiativtagarna till bolaget märktes bruksägaren A.W. Nisser, handelsmannen och politikern Pehr Murén och industrimannen Göran Fredrik Göransson Läs mer…

Stockholm-Westerås-Bergslagens Järnväg – stockholmarnas svar på BJ

Del 4 av 18 i serien Sveriges järnvägar

Del 4 av 18 i serien Sveriges järnvägarNär beslutet blev att bygga västra stambanan söder om Mälaren och att denna inte skulle gå till varken Örebro eller Västerås, bstämde sig Västerås stad för att ta inititaiv till att bygga en Läs mer…

Halmstad-Nässjö Järnväg (HNJ)

Del 5 av 18 i serien Sveriges järnvägar

Del 5 av 18 i serien Sveriges järnvägarHalmstad-Nässjö Järnväg kom ursprungligen till genom att ett bolag vid namn Halmstad Jönköpings Järnvägs AB bildades av lokala intressen i Halmstad år 1872. Den första ordinarie styrelsen som kom att bestå av tillförordnade Läs mer…

TGOJ – Grängesbergsbolagets Järnväg, del 1

Del 6 av 18 i serien Sveriges järnvägar

Del 6 av 18 i serien Sveriges järnvägarTrafik AB Grängesberg-Oxelösunds Järnväg (TGOJ) var en av väldigt få svenska järnvägar som inte privatiserades efter andra världskriget. Samtidigt är det också ett järnvägsbolag och en järnväg som har anor från Sveriges första Läs mer…

TGOJ – Grängesbergsbolagets Järnväg, del 2

Del 7 av 18 i serien Sveriges järnvägar

Del 7 av 18 i serien Sveriges järnvägar1896 skapades Trafik AB Grängesberg-Oxelösund. Skapandet var en följd av de ekonomiska problem som de olika järnvägar som kontrollerades av brittiska intressen via bolaget The Swedish Association, hade. 1883 bildades Grängesberg Gruv AB Läs mer…

Smalspårsdominanten VGJ

Del 8 av 18 i serien Sveriges järnvägar

Del 8 av 18 i serien Sveriges järnvägarAv det som en gång var ett av Sverige största järnvägsbolag och ett av Sverige större privata järnvägsnät finns idag inte mycket kvar. Västergötland-Göteborgs Järnvägar (VGJ) var en smalspårig järnväg (0,891 m) vilken Läs mer…

Göteborg-Borås Järnväg och syskonbanan Borås-Alvesta

Del 9 av 18 i serien Sveriges järnvägar

Del 9 av 18 i serien Sveriges järnvägar1889 lät styrelsen för Bergslagernas Järnvägar undersöka förutsättningarna för en järnväg mellan Göteborg och Borås. På grundval av undersökningen bildades i maj 1891 Göteborg-Borås Järnvägs AB (GBJ) och styrelsen kom att bestå huvudsakligen Läs mer…

Kristianstadsbanorna

Del 10 av 18 i serien Sveriges järnvägar

Del 10 av 18 i serien Sveriges järnvägarNär Södra stambanan drogs genom Skåne i mitten av 1850-talet fick den en sträckning via Hässleholm och kristianstadsborna började därför undersöka möjligheterna att bygga en bibana till stambanan. Staten kunde dock inte bidra Läs mer…

Nora Bergslags Järnväg – Broströms järnvägsbolag

Del 11 av 18 i serien Sveriges järnvägar

Del 11 av 18 i serien Sveriges järnvägarNora Bergslags Järnvägs AB (NBsJ, från 1946 NBJ) bildades 1905 i syfte att rekonstruera de järnvägar som drevs av Nora-Karlskoga Järnvägs AB (NKJ), ett bolag med skraltig ekonomi och inte helt tillfredställande standard Läs mer…

Nordmark-Klarälvens Järnväg – elektrifierad smalspårsjärnväg

Del 12 av 18 i serien Sveriges järnvägar

Del 12 av 18 i serien Sveriges järnvägarBara tre svenska smalspårsjänrvägar med spårvidden 891 mm kom att elektrifieras. Den ena är den i stora stycken fortfarande existerande Roslagsbanan (Stockholm-Roslagens Järnvägar, SRJ), den andra var Mellersta Östergötlands Järnväg (MÖJ) och den Läs mer…

Malmö Järnvägar – MTJ och dess sidobanor

Del 13 av 18 i serien Sveriges järnvägar

Del 13 av 18 i serien Sveriges järnvägarMalmö Järnvägar var ett samarbete mellan fler olika järnvägsbolag kring Malmö och Trelleborg som grundades 1891. Fram till 1896 var det följande järnvägar som ingick i samarbetet: Malmö – Billesholms Järnväg (MBJ) och Läs mer…

Malmö Järnvägar – banorna som finns kvar

Del 14 av 18 i serien Sveriges järnvägar

Del 14 av 18 i serien Sveriges järnvägarMalmö Järnvägar var ett samarbete mellan fler olika järnvägsbolag kring Malmö och Trelleborg som grundades 1891. Fram till 1896 var det följande järnvägar som ingick i samarbetet: Malmö – Billesholms Järnväg (MBJ) och Läs mer…

Ystads Järnvägar

Del 15 av 18 i serien Sveriges järnvägar

Del 15 av 18 i serien Sveriges järnvägar1845 föreslog greve AE von Rosen bland annat en järnvägslinje från Stockholm till Ystad. Det blev inget med detta Så småningom bestämdes att en stambana skulle byggas mellan Stockholm och Malmö. I Skåne Läs mer…

Stockholm – Roslagens Järnvägar

Del 16 av 18 i serien Sveriges järnvägar

Del 16 av 18 i serien Sveriges järnvägarStockholm- Roslagens Järnvägar (SRJ) bildades 1909 genom att Stockholm-Rimbo Järnväg (SRJ) helt enkelt bytte namn men behöll samma förkortning. Stockholm-Rimbo Järnvägs AB (SRJ) bildades 1881 och 1883 startade bygget av banan som skulle Läs mer…

Trafikförvaltningen Östergötlands Järnvägar (TÖJ) – NÖJ

Del 17 av 18 i serien Sveriges järnvägar

Del 17 av 18 i serien Sveriges järnvägar1929 överenskom flera smalspåriga järnvägar i Östergötland om att bilda en gemensam trafikförvaltning, Trafikförvaltningen Östergötlands Järnvägar (TÖJ). De järnvägar som bildade TÖj var Norra Östergötlands Järnvägar (NÖJ), Mellersta Östergötlands Järnvägar (MÖJ) och Vikbolandsbanan Läs mer…

Trafikförvaltningen Östergötlands Järnvägar (TÖJ) – MÖJ och VSBJ

Del 18 av 18 i serien Sveriges järnvägar

Del 18 av 18 i serien Sveriges järnvägar1929 överenskom flera smalspåriga järnvägar i Östergötland om att bilda en gemensam trafikförvaltning, Trafikförvaltningen Östergötlands Järnvägar (TÖJ). De järnvägar som bildade TÖj var Norra Östergötlands Järnvägar (NÖJ), Mellersta Östergötlands Järnvägar (MÖJ) och Vikbolandsbanan Läs mer…