Ungdomsbrottsligheten minskar

Brottsligheten i Sverige har minskat under lång tid. Det går att se i undersökningar som Nationella Trygghetsundersökningen (NTU) och skolundersökningar som genomförs regelbundet bland svenska skolungdomar i grundskolans sista årskurs och andra året i gymnasiet. Mellan 2012 och 2013 minskade Läs mer…

Advertisements

Brott och droger – ett minskande problem?

Så här års brukar det var kutym, vanligt, att media publicerar artiklar om hur hemskt det är med droger, med ungdomars droganvändning, med supande och med brottslighet. I allmänhet tas ingen hänsyn alls till det verkliga läget utan det viktiga Läs mer…