FRA-lagen sågas

Remissinstans efter remissinstans sågar FRA-lagen. Tullverket är sura för att de inte ska få tillgång till samma material som andra, för Tullverket verkar vilja ha sitt eget register över folk, vilka de känner och vad de gör. Det räcker inte Läs mer…

Advertisements