Polisens brottsförebyggande arbete är ett fiasko

Tillsynsenheten vid Polismyndigheten har producerat en rapport om planlagd brottsförebyggande verksamheten ute i kommunerna (2021:6). Det handlar om en redovisning av en inspektion om i vilken utsträckning det brottsförebyggande arbete inom lokalpolisområdena överensstämmer med verksamhetens prioriteringar och intentioner. Läs mer…

Personuppklaring är ett meningslöst mått på polisens effektivitet

Tyngdpunkten i polisens verksamhet bör förskjutas från att vara brottsutredande till att bli mer brottsförebyggande. Brottsligheten ska minskas för det är helt meningslös att öka antalet fällda om det samtidigt är så att brottsligheten ökar (brottsligheten har dock under lång Läs mer…