Den anarkistiska göteborgstrafiken

I Göteborg så har de flesta bilister glömt bort att de har en blinkers som man kan anvädna för att tala om att man tänker svänga. Istället svänger man bara huxflux. Något som gör att andra bilister, mc-förare, cyklister och Läs mer…

Advertisements