En gång hade Sverige socialt boende

Social housing är något som Liberalerna vill införa. På svenska heter det socialt boende. Sverige hade just det för 100 år sen. Också då var det de borgerliga partierna som drev igenom det. Med liberaler i spetsen. Det blev en social katastrof. Det kallades inte socialt boende eller social housing på den tiden utan i allmänhet nödbostäder eller nåt liknande. Läs mer…

Öppna drogscener – en rapport utan värde?

Kartläggning av så kallade öppna drogscener i Stockholms län 2023 är nu färdig. Den visar en minskning på totalt en öppen drogscen. Flera platser klassas inte längre som öppna drogscener, samtidigt har andra tillkommit. Läs mer…

De ökade inkomstklyftorna ger ökad segregation

Människor på olika inkomstnivå bor i allt högre grad i skilda områden. Det visar ny forskning från Linköpings universitet, där förändringarna i inkomstsegregation i Sverige undersökts över nästan 30 år. Allra tydligast märks utvecklingen för personer som har barn. Läs mer…

Brottsligheten är inhemsk och inte importerad

När det gäller att bli misstänkt för brott är risken större för invandrare än för svenskfödda men mindre än för svenskfödda med en eller två invandrade föräldrar. Det är vad statistiken visar. När det gäller att bli dömd för brott är det också så att invandrare och barn till invandrare är överrepresenterade.  Läs mer…

Folkutbyte i förorten?

När man bara har en hammare ser allt ut som en spik. Har den liknelsen någonsin varit mer träffande än våren 2023? Året då fred och frihet enligt det dominerande debattklimatet bara kan nås genom att bli medlem i en imperialistisk kärnvapenallians – och då alla sociala problem i samhället löses med repressiva åtgärder. Läs mer…

Salonens bild av segregerade områden är också felaktig

Tapio Salonen är en professor i socialt arbete vid Malmö universitet som nyligen publicerat en rapport som heter Att identifiera utsatta områden. Med anledning av den har han också figurerat i media en hel del. Rapporten innehåller en kritik av polisens klassificering av utsatta områden. Läs mer…

Klassamhället i David Copperfield

Den som är intresserad av hur Charles Dickens (i några av sina senare romaner) skildrar klassamhället kan med fördel läsa Lisa-Marie Teublers masteruppsats Mollifying the Masses: Obscuring Class and Alleviating Inequalities in Charles Dickens’s David Copperfield, Great Expectations, and Little Dorrit. Läs mer…

US-amerikanska arbetarskildrare – David K. Shipler

I främst storstäderna råder ofta boende-segregation, en slags mildare form av apartheid för att spetsa till det rejält och få vanligt folk och politiker att reagera. För vi vet ju att rika och fattiga, svenskar och invandrare inte sällan bor skilda åt. Vill vi ha det så? Läs mer…

Försummade områden, arbetslöshet och brott

Försummade områden har mycket högre arbetslöshet än genomsnittet i Sverige, I genomsnitt är arbetslösheten tre gånger så stor som arbetslösheten i Sverige totalt. I vissa fall är nästan 40% av befolkningen i de mest försummade områdena utan arbete. Läs mer…

Går det att förutse var det kommer att skjutas?

I flera tidningsartiklar förra veckan påstår en kriminolog vid namn Mia-Maria Magnusson att det går att förutse var det kommer att skjutas. Den metod hon menar fungerar bra är att polisen kan förutse var det kommer att skjutas genom att kartlägga så kallade öppna drogscener (ODS), dvs där det öppet handlas med narkotika. Men sanningen är att det inte räcker eller ens behövs. Läs mer…

Finns ingen koppling mellan flyktingar och brottslighet

Sverige har åter börjat ta emot riktigt många flyktingar. Det har inte hänt sen 2015. Det har förstås fått folk att jämför flyktingvågen 2015 med flyktingvågen nu. Mängder av debattörer och ledarskribenter utgår utifrån att det var problem med flyktingvågen 2015. Jag upplever inte att det var något större problem då Läs mer…