Hög tid att mobilisera mot nedskärningar!

I förra veckan kom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) med beskedet att regionerna – vars huvudsakliga områden täcker sjukvård, kollektivtrafik och kultur – detta år beräknas att gå med 24 miljarder i underskott. Tidigare har dessutom uppgifter offentliggjorts om stora minusposter i Sveriges kommuner. Läs mer…

Matbudsföretag är stora fuskare

Nio av tio av Skatteverkets utredningar av företag som erbjuder matleveranser har lett till beslut om skattehöjningar. Den genomsnittliga höjningen ligger på en miljon per utredning och över hälften har även fått skattetillägg. Sammanlagt handlar det om 77,7 miljoner. Läs mer…

Protestera mot oss själva!

Men vi kan ju inte demonstrera mot oss själva. Jo, det är precis det vi måste. Ett motsägelsefullt läge uppstod efter senaste valet. Medan Vänsterpartiet gick tillbaka på riksplanet och en brun-blå regering kunde tillträda blev utgången helt annorlunda i många kommuner. Läs mer…

Det är dags att totalrenovera Sverige

Pandemin har avslöjat sprickorna i välfärden, extremvädret klimatnödlägets allvar och mass­­arbets­lösheten marknadens miss­­lyckande. Det är uppen­bart att Sverige är i behov av stora offentliga sam­hälls­investeringar. Låt oss ta den historiska möjlig­heten på V-kongressen i februari och total­renovera Sverige. Läs mer…

Det behövs inga skattehöjningar för att satsa på välfärden

Det är inte brist på pengar eller resurser som legat bakom omfördelning av från fattiga till rika i Sverige. De sänkta skatterna för rika och nedskärningarna i välfärden är rent politiska beslut som inte beror på skattepolitik. Läs mer…

Spärrservice, Securia System och mySafety

Spärrservice Sverige AB startades 1997 som ett projekt på Handels i Stockholm av Joakim Lindén, Oskar Edman och Henric Carlsson. Edman och Lindén var vänner från ungdomen och Carlsson hade träffat Lindén när de båda satt i fängelse. De tre Läs mer…

Klas Eklunds blinda fläck

Klas Eklund, f.d. socialdemokrat och bankekonom, har lagt fram ett förslag till skattereform. Det känns angeläget. Men medan vissa förslag borde vara helt okontroversiella fegar han ur när det gäller det mest angelägna: något som minskar den skenande ojämlikheten. Först rosorna: Läs mer…

Sverige agerar som ett skatteparadis för storföretag och rika

EU försöker gång på gång ta fram ett regelverk och regler för att kunna kontrollera internationell kapitalflöden och dessutom beskatta dem. Allt för att minska möjligheterna att utnyttja skatteparadis för att slippa betala skatt. Men den svenska regeringen går ständigt Läs mer…

Ta tillbaka jämlikheten!

Sverige har varit världens mest jämlika land. Med politiska åtgärder som utgår från vanligt folks villkor och behov så kan den situationen återskapas. För det behövs bl.a. en ny skattepolitik som omfördelar resurser så att jämlikheten ökar. LO har som Läs mer…

Vad vi äter är inte en moralisk fråga

Jag skrev häromdagen ett inlägg om vad vi bör undvika att äta och vad vi kan äta istället. Efter att ha läst en klok kommentar på facebook från en vän om mitt inlägg har jag nu bestämt för att komplettera Läs mer…

Bekämpa ojämlikheten

Under de årtionden som den gemensamma välfärden byggdes upp i Sverige blev landet mer jämlikt. Gapet mellan fattiga och rika minskade. Den utvecklingen bröts under 1980-talet, inte av någon naturlag utan genom människors beslut. Vinsterna pressades upp på lönernas bekostnad, Läs mer…

Socialistiska Partiets valmanifest

Stoppa högern – välj vänster Kämpa för rättvisa och överlevnad Ingen kan ha missat varningen Sommarens brandkatastrofer runt om i världen sänder oss ett mördande budskap. Utan klimatomställning ingen framtid. Vår värld måste byggas om, den kapitalistiska vinstjakten brytas. Ett Läs mer…

Vänsterpartiet: Sverige behöver en jämlik skattereform

Under flera decennier har Sverige varit det OECD-land där den ekonomiska ojämlikheten ökat mest. Om det fortsätter i samma takt kommer inkomstfördelningen eventuellt att bli mer ojämlik än USA:s redan under 2030-talet, något den inte varit på drygt 100 år. Läs mer…

Använd pengarna!

Sverige är rikt. Plussiffrorna är enorma och växer varje år – 123 miljarder blev statens pluspost under 2017 – men det är en stapel som kastar en lång slagskugga. Alltför stor och alltjämt ökande privat skuldsättning, växande klyftor och ett kapital Läs mer…

Svensk spelpolitik i obalans

Den svenska spelpolitiken motverkar sitt syfte menar Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) som igår presenterade rapporten En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden för Finansdepartementet. Den svenska spelmarknaden är i dag strikt reglerad med exklusiva tillstånd för vissa aktörer. Läs mer…

Leder offentlig välfärd till ransonerad välfärd?

Det påstår Maria Eriksson i SVD. Hon har rätt. Det beror på att det inte finns nån gräns för hur mycket välfärd vi vill ha. Offentlig välfärd leder till att välfärden kan ransoneras och prioriteras till de områden där vi Läs mer…

Ta bort rikemansavdragen

Det finns ett antal skatteavdrag som minskar skatten för människor. De som gynnas av dessa avdrag är framförallt rika. Det handlar om rikemansavdragen, avdrag som har det gemensamt att de alla börjar med bokstaven R. Ränteavdrag, reseavdrag, ROT och RUT. Läs mer…

KD vill minska skatten för rika än mer

Kristdemokraterna vill att avdragsrätten för välgörenhet, för gåvor ska ökas. Det betyder än lägre skatt för rika. För det är de rika som har råd att skänka stora pengar. Att öka avdragsrätten för välgörenhet innebär därmed sänkt skatt för rika. Läs mer…