Klimathotets psykokultur

Boknytt Slutet på världen så som vi känner den Leggewie/Welzer Daidalos Klimathotets psykokultur Klimatmiljökrisen hotar vårt nuvarande storskaliga, teknikoptimistiska, framstegsfixerade, konsumistiska, globalkapitalistiska, finanslabila och ”tillväxtreligiösa” samhälle. Det har sagts förr och sägs igen och kunnigt av de tyska samhällsvetarna Claus Läs mer…

Advertisements