Vese Säteri – Brun, Bagge, Måneskiöld och Strömstierna

Del 8 av 13 i serien Bohusläns gods och gårdar

Del 8 av 13 i serien Bohusläns gods och gårdar1317 omtalas Vese säteri för första gången då kung Haakon Magnusson i december det året skänkte ca 100 hektar av Veses jord till Sankt Michaels kapell i Tönsberg för att få Läs mer…

Advertisements