Anders Svenssons samlade skrifter om Göteborg 2001


Större dokument
Dagbok från Göteborg 2001 (17 juni 2001) Publicerad i tidningen Internationalen
Rapport från Göteborg 2001 (januari 2002). Publicerad i boken "Göteborgskravallerna och processerna" av Erik Wijk.
Göteborgshändelserna - vad hände egentligen och varför (februari 2002)

Dessa tre dokument granskar polisens utvärderingar och påståenden:
Felaktiga tider (april 2002)
Insatscheferna (april 2002) (skrevs innan Göteborgskommitténs rapport var klar. I den finns identiteten på de flesta polisbefäl.
Vapen (april 2002)

Mindre artiklar och intervjuer. De flesta av dessa har varit publicerade i tidningen Internationalen
Automatvapen och massdemonstrationer (21 juni 2001)
Vi har alla ansvar (5 juli 2001)
Jag vill vittna! (aug 2001)
Infocentraler inget nytt (oktober 2001)
Polisskotten i Göteborg (oktober 2001)
Det stinker i Göteborg (november 2001)
Politiska domar (februari 2002)
Hvitfeldtska (februari 2002)
Intervju i Internationalen (april 2002)
Förfalskade filmer (maj 2002)
Det är inte varje dag man blir hotad till livet (juni 2002) Publicerad i Expressen och GT.
Intis-nytt (juni 2002)
Årsdagarna (juni 2002)
Lyckad årsdag i Göteborg (juni 2002)
Ett år efter Göteborgshändelserna (20 juni 2002)
Tunt och ovederhäftigt (juni 2002) (kritik av Hanne Kjöllers bok "När världen kom till Göteborg"
Lögnaktig bok (juni 2002) (en kritik av den lögnaktiga artikeln "Öppenhet och övervakning" i boken "Vid politikens yttersta gräns")
HD-dom (juni 2002)
Grustaget i Göteborgs tingsrätt, om Schillerskarättegången (nov 2002)
Utred Göteborgsmoraset (DN 1 juli 2005, tills. med Stig Centerwall, Ebba Junker, AnnKatrin Meyersson och Erik Wijk)

Andra artiklar och dokument
Viktoriabron, av Simon Lindman-Svensson, publicerad i boken "Vad hände med Sverige i Göteborg?", Ordfronts förlag
Göteborgskommitténs utredning
Berzeeligatan, rapport från Demokratinätet
Romantisera eller fördöma, rapport från Svensk Handel om mediabilden
Göteborgskravallerna, rapport från Styrelsen för psykologiskt försvar
Vi kommer bara ihåg våldsamheterna, rapport från Styrelsen för psykologiskt försvar
Gänget- hot eller möjlighet, (Ove Sernhede, nov 2001)
En analys av Göteborgskommitténs betänkande Göteborg 2001, (Gunilla Guvå, 2005, FOG-rapport 54)
Polisens arbete i samband med demonstrationer som övergått till kravaller. , (Gunilla Guvå, 2005, FOG-rapport 55)
Globaliseringen och dess kritiker: Göteborgshändelserna i ett globalt perspektiv, Hans Abrahamsson och Björn Hettne
Göteborgsmodellen - konflikthantering genom utvidgad demokrati, Hans Abrahamsson
The North - South Divide and the role of the global justice movement, Hans Abrahamsson. Behandlar bland annat det s.k. amerikanska spåret när det gäller händelserna i Göteborg 2001.
Helsingforskommittén, rapport
Granskning av EU-kritiken, rapport från Timbro
Sambandscentralen, Utdrag ur Göteborgskravallerna och processerna av Erik Wijk.
Fyra SMS - trettio år i fängelse, Erik Wijk, i Ordfront.
Förväntan far genom luften, Erik Wijk, i Ordfront.
Värdeneutral rättstillämpning?, examensarbete Stockholms Universitet, Anna Hagstad och Jens Västberg
Ådalen 1931 - Göteborg 2001 - en jämförelse (Johan Kalin april 2004) (Tyvärr med en felaktig händelsebeskrivning av Göteborg 2001)
Nyhetsmedierna och Göteborgskravallerna (Jonny och Weine Sundell, 2002)
Rättssamhället efter Göteborgskravallerna (Artiklar av Roger Fjellström, från 2001 och fram till 2003)
Hur har vi det här då? -Två berättelser om det som hände utanför EU-toppmötet i Göteborg 14-16 juni 2001. Tillämpade teorier om falsk kommunikation. Kajsa Johansson och Ebba von Krusenstierna
Om Jaldungmålet, beskrivning och dom. Dokumentation från JO. Sidan 60-80 handlar om detta ärende.
Video som vitne, av Vidar Enebakk og Thomas Hervard. Om skotten mot Hannes Westberg.

Dokument från polisen
Efter kaoset, rapport från polisfacket
Kommentar från Polisen i Göteborg (september 2001)
Rapport från Polismyndigheten i Västra Götaland (mars 2002)
Polisens rapport från Ekofin-mötet i Malmö
Rikspolisstyrelsen utvärdering


Tryckta böcker etc om Göteborgshändelserna
Erik Wijk, Göteborgskravallerna, Manifest, 2001
Klas Corbelius, EU-motståndet, 2001
Erik Wijk, Göteborgskravallerna- och protesterna, Manifest, 2002
Hanne Kjöller, När världen kom till Göteborg, Agora, 2002
Marianne Liliequist och Jörgen Lundälv red, Göteborgsdemonstrationerna juni 2001, Meyers, 2002
Mikael Löfgren och Masoud Vatankhah red, Vad hände med Sverige i Göteborg?, Ordfront, 2002
Rada Hillarp Katz red, Med frihet på näsan, Yelah förlag, 2002, diktsamling
Micael Björk och Abby Peterson red, Vid politikens yttersta gräns, Symposion, 2002
Erik Wijk, Orätt - rättsrötan efter Göteborgshändelserna, Ordfront, 2003
Mikael Oskarsson, Lag eller Ordning?, Jure Förlag, 2005
Stig Centerwall, O 2954 - analys av ett rättsfall, 2006
Jörgen Gassilewski, Göteborgshändelserna, Bonniers, 2006, roman

Andra artiklar kring närstående händelser och ämnen
Avenyn 1993 (oktober 1993)