Kungsörn – Sveriges näst största rovfågel

Kungsörnen är en stor rovfågel, men inte lika stor som havsörnen. Det hindrar inte att kungsörnar kan nå ganska betydande storlek och ta ganska stora byten. Idag har det exempelvis rapporteras om att en kungsörn kan ha tagit hjortkalvar i ett hjorthägn i Tranemo en bit sydost om Borås.

En kungsörns vingspann kan vara mellan 150 och 240 cm med en vikt på 2,5 till 7 kg. 2,5 meter är ganska rejält stort även om vikten kanske inte direkt imponerar. Normalt häckar kungsörnen i fjälltrakter och vidsträckta skogsområden med gammal skog. De byten som kungörnen främst lever på är hare, orre, tjäder och ripa men även sjöfågel som ejder och gräsand. Kungsörnar i fjälltrakterna slår också renkalvar så hjortkalvar är alltså inte helt okänt som byte för kungsörnar även om det sällan rapporterats i södra Sverige om jag förstått saken rätt.

Sverige beräknas ha över 600 häckande kungsörnspar medan det i Norge finns nånstans mellan  1 200 och 1 500. Kungsörnen kan inte betraktas som direkt utrotningshotad i Skandinavien men anses inte heller ha en helt stabil stam. I fjälltrakterna där de flesta kungsörnar finns har dock antalet häckande par minskat de senaste 15 åren medan antalet häckande par vid Sverige kuster ökat.

Läs mer: NyTeknik,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements
  1. Gotland är Sveriges Kungsörnstätaste område idag, med runt 40 häckande par. Kaninerna är basföda där. Kungsörnen minskar eller är helt borta i vissa renskötselområden p g a ren förföljelse, områden som var tätt besatta med örn för 20-30 år sedan. Å andra sidan har den ökat tydligt i t ex Götaland och jag tror det finns ett tiotal par i t ex Skåne numera. En mycket vacker fågel…

    • Adrig sett kungsörn, men bilder tyder ju på att det är en vacker fågel. Just i trakterna kring Tranemo där hjortkalvar tagits finns det häckande kungsörn.

  2. På en resa till Dalarna förra vintern såg jag kungsörn kalasa på trafikskadat råddjurskadaver.
    Det var i trakten av Borlänge. Det finns nog också t.ex. älgjägare – stammen av kungsörn har hämtat sig rätt rejält –  som lägger ut åtel på särskilda platser, men inte i närheten av vägarna. En gång såg jag en kungsörn ca 50 meter från vägen (Tidaholms kommun) i snett motljus (sen eftermiddag). Det är en av de märkligaste syner jag haft. Fågeln skimrade i de färger som de själva ser av varandra – i varje fall i vissa lägen. Som om den var av porslin. Kanske en sekund fick jag njuta av fenomenet.