Kapitalismens framväxt i Sverige

Försvunna finansfamiljer

 1. Försvunna finansfamiljer
 2. Kempe – skogsindustrifamilj som förlorade sin makt
 3. Penser – upp som en sol och ner som en pannkaka
 4. Robert Weil – en 80-talsspekulant
 5. Wall – ytterligare en spekulant som försvunnit
 6. Carlsson – en redarfamilj i skuggan av Broströms
 7. Saléns – familjen bakom en av Sverige största konkurser
 8. Tre mindre skånska storfinansfamiljer som försvunnit
 9. Wehtje – bygg och cementkungarna
 10. Broströms – sinnebilden för redarsocieteten
 11. Mark och Carlander – textilindustri och SKF
 12. Kockum – varvsfamilj från Malmö
 13. Varuhusfamiljerna – Åhlén, Sachs, Turitz och Meeths
 14. Ericsson och Åtvidaberg, bruk och fotboll
 15. Bergengren – en adlig textilindustrifamilj
 16. Andra textilindustrifamiljer – Leman, Sundblad, Eiserman och Johansson
 17. Throne-Holst – chokladfamiljen
 18. Jeansson – Kalmars bidrag till storfinansen
 19. Göteborgsfamiljen Ekman
 20. Trygger – regering, tidning och skog
 21. Lederhausen – Svenska McDonalds
 22. Malmsten – den okända familjen som ägde Pharmacia

Försvunna finansgrupper

 1. Försvunna finansgrupper
 2. Skandinaviska Banken / Custos – göteborgskapitalets bank
 3. Företagsfinans / ABV – finansgrupp på 1970- och 1980-talen
 4. Euroc / Skånska Cementgjuteriet – korsägande par excellence
 5. Volvo – länge ett direktörsstyrt företag
 6. Gränges – Sveriges första storföretag

Göteborgskapitalet

 1. Göteborgskapitalet
 2. Wijk – började bl.a. med piratverksamhet
 3. Dickson – baggböleri och arbetarbostäder
 4. Kjellberg – sill, tran, trävaror och Bofors
 5. Röhss – trä och bomull
 6. Waern – vittförgrenad släkt
 7. Tranchell – Ostindiska och socker
 8. Keiller – Götaverken
 9. Gibson – Jonsered
 10. Barclay – handel, bomull och socker
 11. Hammarberg – järn och trävaror
 12. Prytz – tobak och SKF
 13. Magnus och Fürstenberg – sockerkungar och textilier
 14. Heyman – en tidigare textilfamilj i Göteborg
 15. Carnegie – flyktingfamiljen som grundade ett av Sverige mest långlivade företag
 16. Bröderna Francke – två riskkapitalister i slutet av 1800-talet
 17. Fröding – från Ostindiska Kompaniet till järnverk
 18. Göteborgsfamiljen Ekman
 19. Vem var Oscar Ekman?
 20. Broströms – sinnebilden för redarsocieteten
 21. Mark och Carlander – textilindustri och SKF
 22. Carlsson – en redarfamilj i skuggan av Broströms
 23. Skandinaviska Banken / Custos – göteborgskapitalets bank
 24. Volvo – länge ett direktörsstyrt företag
 25. Gyllenhammar- havremust, Skandia och Volvo
 26. Gabrielsson – Volvo och Astra
 27. Johansson – SKF och Volvo
 28. Leffler – gammal göteborgssocietet
 29. Mannheimer – Skandinaviska Kredit
 30. Ett par mindre finansfamiljer – Hjörne och Lindén
 31. Kylan och arrogansen i Göteborgs överklass
 32. Dynastier – familjen Hjörne

Gävlekapitalet

 1. Gävlekapitalet
 2. Göransson – från ingifte till storindustri
 3. Elfstrand – det tidiga 1800-talets största redare
 4. Elfbrink – gävlefamilj av samma ursprung som Elfstrand
 5. Ennes – en av Gävles rikaste köpmannafamiljer
 6. Murén, Hierta och Kleman
 7. Rettig – från tobak till rederi och radiatorer

Skånekapitalet

 1. Skånekapitalet
 2. Kock / Bergh – Simrishamn, Malmö och Trelleborg
 3. Beijer och Hain – G & L Beijer
 4. Engeström – socker och ylle
 5. Schmitz – ylle och elkraft
 6. Sommelius – banker och media
 7. Olsson – konsul nr 1 och hans efterlevande
 8. Nils Persson – konsul nummer två, gödselkungen
 9. Henckel, Ståhle och Trapp – den tredje konsuln
 10. Hillerström – en av Helsingborgs många redarfamiljer
 11. Ingelsson, Hök och Yard – Transmarin
 12. Banck – redare och varvsägare
 13. Gorthon – Helsingborgs sista redare och rederi
 14. Wehtje – bygg och cementkungarna
 15. Kockum – varvsfamilj från Malmö
 16. Dynastierna kring Skånska Banken – familjen Malmros
 17. Dynastierna kring Skånska Banken – familjen Roos
 18. Dynastierna kring Skånska Banken – familjen Edstrand

Finansfamiljer från Stockholm

 1. Finansfamiljer från Stockholm
 2. Palme – försäkrings- och bankfamiljen
 3. Ljunglöf – tobaksfabrikanterna som blev några av Stockholms rikaste
 4. Lamm – företagarfamilj i Stockholm
 5. Daléns och AGA
 6. Bolinder – verkstadsindustripionjärer
 7. Thiel – bankirer, konstmecenater och donatorer
 8. Högberg – Sveas räddare
 9. Kreuger – kanske Sveriges kändaste finansfamilj genom tiderna
 10. Saléns – familjen bakom en av Sverige största konkurser
 11. Kinneviksdynastierna – familjen Stenbeck
 12. Dynastier – familjen Ax:son Johnson
 13. Dynastier – familjen Bonnier
 14. Dynastier – familjen Sachs
 15. Dynastier – familjen Söderberg
 16. Dynastier – familjen Wallenberg

Träbaronerna

 1. Träbaronerna – Sundsvall och Härnösand
 2. Versteegh och Graningeverken
 3. Bünsow – rikaste träbaronen
 4. Fahlen – Ekman – Mannerfelt – Dynäs och Svanö
 5. Wikström – Mon och Nordmaling
 6. Gjörud, Norberg och Hedberg – Forss och Björkå
 7. Sahlberg och Qvist – Strömnäs och Nensjö
 8. Hammarberg – Sunds AB
 9. Hedberg, Axling och Jacobsen – Klampenborg, Stockvik och Tunadal
 10. Heffner och Åslund – Heffners
 11. Enhörning – Kubikenborg
 12. Mannerheim – Treschow – Kramfors
 13. Handelsbanken och skogsindustrin
 14. Wallenbergs och den svenska skogsindustrin – Wifstavarf, Kopparfors …
 15. Kempe – skogsindustrifamilj som förlorade sin makt
 16. Wijk – började bl.a. med piratverksamhet
 17. Dickson – baggböleri och arbetarbostäder
 18. Kjellberg – sill, tran, trävaror och Bofors
 19. Röhss – trä och bomull
 20. Trygger – regering, tidning och skog

Norrköping – textilstaden

 1. Norrköping – tidig industristad som blev omkörd
 2. Wahren – textilfabrikanter som tog över skogsindustri
 3. Swartz – tobaksfamiljen i Norrköping
 4. Philipson – bankirer i Norrköping
 5. Swartling – yllefabrikanter

Andra före detta finansfamiljer

 1. Fler finansfamiljer under kapitalismens framväxttid
 2. Berger – familjen som blev osams
 3. Thorburn – havrekungarna
 4. Warborn och Monark
 5. Ameln – batterier och fisk
 6. Storjohann och Billerud
 7. William Olsson – skogsindustri och Lundsberg
 8. Unander-Scharin – Norrbottens och Västerbottens skogsbaroner
 9. Nymanbolagen – Crescent
 10. Jeansson – Kalmars bidrag till storfinansen
 11. Kinneviksdynastierna – familjen Klingspor
 12. Kinneviksdynastierna – familjen von Horn

De misslyckade kapitalisterna

 1. De misslyckade kapitalisterna – brukspatronerna
 2. von Stockenström – Ostindiska, Fagersta, Länna, Garpenberg
 3. Tersmeden – adliga bruksägare
 4. Tham och Tamm – från Ostindiska till järnbruk och gods
 5. De Geer – Leufsta och Finspång
 6. von Hermansson – Ferna och konkurs
 7. af Nordin – Forsbacka, Karmansbo och konkurs
 8. von Schinkel – från bruksägare till godsägare
 9. von Ehrenheim – Malingsbo, Westanå, Brunsberg, Grönsöö
 10. Petré – Hofors, Hammarby och konkurs

Investmentbolagen

 1. Investmentbolagen
 2. Investment AB Öresund – från början ett försäkringsbolag
 3. AB Investor – Sveriges äldsta investmentbolag
 4. Förvaltnings AB Providentia – en gång Wallenbergarnas andra investmentbolag
 5. AB Custos – ett av de klassiska investmentbolagen
 6. AB Industrivärden – Handelsbankgruppens maktbolag
 7. Säfveåns AB – det femte av de klassiska investmentbolagen
 8. Förvaltnings AB Ratos – familjen Söderberg
 9. Investment AB Kinnevik – Klingspor, von Horn och Stenbeck
 10. Förvaltnings AB Hasselfors – bruk och börsnoterat fideikommiss
 11. Hevea / Investment AB Latour – från gummi till lås
 12. Investment AB D. Carnegie & Co – ett av de tidigaste bolagen i Sverige
 13. Investment AB Asken – från textilindustri till finanskrasch
 14. Kol & Koks – Beijerinvest – Investment AB Beijer
 15. SILA – en gång den privata ägaren i SAS

Bankerna

 1. Bankväsendet – Stockholms Enskilda Bank
 2. Bankväsendet – Göteborgs Enskilda Bank (Götabanken)
 3. Bankväsendet – Skandinaviska Kredit (Skandinaviska Banken)
 4. Handelsbanken – banken som rundat kriserna
 5. HQ Bank – en modern investmentbank
 6. Avanza Bank – Sveriges största nätmäklare
 7. Carnegie – fondkommissionär och investmentbank
 8. Bankirfirman Öhman – en av de äldsta
 9. Nordnet – en av de första nätmäklarna
 10. Alfred Berg – arvtagare till Sveriges första börsmäklare
 11. Erik Penser Bank – Pensers comeback
 12. Sundsvallsbanken
 13. Östergötlands Enskilda Bank
 14. Skaraborgs Enskilda Bank – västgötaböndernas bank
 15. Wermlands Enskilda Bank – Karlstadsbanken
 16. Uplandsbanken
 17. Smålands Bank
 18. Bohusbanken – sveriges minsta affärsbank under 1900-talet
 19. Sydsvenska Kredit – Skånska Banken
 20. Jämtlands Folkbank – Matteus – Kaupthing – Ålandsbanken
 21. Skånes Enskilda Bank – från störst till uppköpt

Utvecklingsbolagen

 1. Utvecklingsbolagen – 1960-talets riskkapitalbolag
 2. Investment AB Promotion – Handelsbankens utvecklingsbolag
 3. Incentive AB – Wallenbergs utvecklingsbolag
 4. Hexagon – småbankernas utvecklingsbolag
 5. AB Företagsfinans – ett annorlunda utvecklingsbolag
 6. Sponsor AB – misslyckat utvecklingsbolag kopplat till Götabanken
 7. Utvecklings AB Tulwe – Sundsvallsbankens utvecklingsbolag
 8. Coronaverken – som ett utvecklingsbolag
 9. Investment AB Skansen Lejonet – utvecklingsbolag i Göteborg
 10. AB Sydinvest – utvecklingsbolaget i Skåne

2 svar på “Kapitalismens framväxt i Sverige”

Kommentarer är stängda.