Avfallshantering har blivit lukrativt för kriminella gäng

Vi har sett det i maffiafilmer både från Italien och USA. Maffian kontrollerar sophanteringen. Ett exempel är den mycket sevärda maffiaserien Sopranos där avfallshanteringen är en mycket lukrativ verksamhet som inbjuder till fiffel och fusk. Läs mer…

Blandekonomi á la Keynes eller socialistisk klimatpolitik?

Den viktigaste storpolitiska uppgift mänskligheten står inför idag är att bekämpa de många samverkande miljöproblemen. Massutdöende, vattenbrist, jordflykt, utfiskning, havshöjning, jordutarmning, olika naturkatastrofer, skogsskövling, bidöd, issmältning, antibiotikaresistens, virusepidemier, och invasiva arter. Läs mer…

De svenska gängens vapen – Ammo Center

Arms & Ammo Center Sweden AB som har en butik i Okome en bit från Ullared är ytterligare en legal och legitim svensk vapenhandel som indirekt levererat vapen till de kriminella gängen i Sverige. Bland annat till vapenhandlaren i Krylbo som i sin tur sålde till illegala vapenhandlare och kriminella som exempelvis vapenhandlaren i Idkerberget. Läs mer…

De svenska gängens vapen – F & K Sport

En stor del av de vapen som återfinns bland de kriminella gängen i Sverige kommer från helt legala vapenbutiker och vapenhandlare. En sådan person är vapenhandlaren i Krylbo som sålde vapen till illegala vapenhandlare och kriminella. Han köpte i sin tur en stor del av de vapen han sålde i en butik i Nacka, F & K Sport. Läs mer…

USA är statskapitalismens hemland

Att digitaliseringen beror på att USAs stat drev fram den av militärstrategiska skäl vet vi tack vare Mariana Mazzucatos bok Entreprenörsstaten. Att vartenda steg i USAs framväxt till världens industricentrum på 1900-talet hade lockats, guidats och piskats fram av samma stat är mer bortglömt, Läs mer…

Bedrägeridom mot instainfluencer

Tio personer åtalades för bedrägeri i början av juli vid Kalmar tingsrätt. Totalt åtalades de för att ha lurat till sig 6 miljoner kronor men troligen har det handlat om mycket större pengar än så. I slutet av augusti kom domen och samtliga åtalade personer dömdes för brott. Åtta av dem för penningtvätt och två för bedrägeri. Läs mer…

Det behövs inga skattehöjningar för att satsa på välfärden

Det är inte brist på pengar eller resurser som legat bakom omfördelning av från fattiga till rika i Sverige. De sänkta skatterna för rika och nedskärningarna i välfärden är rent politiska beslut som inte beror på skattepolitik. Läs mer…

Avveckling av fossila bränslen kan börja i det lilla

Att avveckla användningen av fossila bränslen kan inte göra i ett slag och de går kanske inte heller att avveckla överallt. På samma sätt gäller detta även för utvinning av fossila råvaror. Med redan nu skulle en hel del kunna göras. Förbud mot användning av fossila bränslen för energiproduktion och i nya fritidsfordon skulle kunna införas direkt. Läs mer…

Bioolja kan produceras i kraftvärmeverk

Kraftvärmeverk av idag producerar fjärrvärme och elektricitet. I en del kraftvärmeverk eldas idag bland annat med träflis för att hetta upp vatten som används till fjärrvärme och för att producera el i turbiner. Framöver skulle de sistnämnda kraftvärmeverken även kunna producera bioolja som kan bli biodrivmedel eller ersätta fossil olja inom kemikalieindustrin Läs mer…

Narkotika i Sverige – penninghanteringen

Narkotikaaffärer genererar stora summor. Då betalningen i konsumentledet oftast sker med kontanter finns det flera problem med hanteringen. Pengarna måste tvättas och insättning på vanliga banker är inte möjligt då beloppen är för stora och flödet av pengar kontinuerligt. Läs mer…

Internets tio stora och lite mer

När det gäller internets stora företag, de som dominerar sociala medier, annonsering, sökningar med mera brukar många prata om de 5 stora bolagen, Apple, Google (moderbolaget heter Alphabet Inc), Facebook, Microsoft och Amazon. Andra räknar Apple, Google, Facebook, Microsoft och Netflix. Läs mer…

Motsättning mellan klimat och tillväxt?

En omställning av samhället till ett mer klimatvänligt samhälle kräver omfattande investeringar. Investeringarna behöver ske på en lång rad områden, kollektivtrafik och transporter, energi, solenergi, vindkraft, ståltillverkning, gruvbrytning, förändrad biltillverkning, jordbruk och skogsbruk. Investeringarna handlar om så stora belopp att det oundvikligen innebär ekonomisk tillväxt. Läs mer…

Dömd i Operation Playa återigen misstänkt för narkotikabrott

I tisdags häktades en man i sin frånvaro av Södertörns tingsrätt. Han var misstänkt för bland annat synnerligen grov narkotikasmuggling. Sommaren och hösten 2020 ska han enligt åklagaren ha försökt smuggla in totalt 187 kilo kokain i Sverige. Läs mer…

Vad kan göras för klimatet?

Den senaste ledaren i tidningen Internationalen handlar om klimatet och vad som kan göras för att bromsa uppvärmningen av jorden. Ledaren lutar sig på ett antal förslag som vänsterpartisten Jens Holm fört fram Läs mer…

Fossila bränslen kan inte förbjudas

En del radikala klimataktivister kräver förbud av försäljning av fossila bränslen. Till och med en del inte särskilt radikala ministrar som Per Bolund kräver detta. I hans fall är det dock bara munväder då inget görs för att ta bort det som förhindrar en snabb utbyggnad av solenergi. Inte heller för regeringen en politik som leder till en bättre järnväg. Två saker som är nödvändiga för att minska användningen av fossila bränslen i Sverige och Europa. Läs mer…