Pressmeddelanden

Ett pressmeddelande är en text, ofta med nyhetsvärde, som skickas till eller görs tillgänglig för media i syfte att skapa god PR (relation med marknaden) och/eller investerarrelationer (IR). Det skickas vanligtvis med e-post och/eller fax till journalister, redaktioner och analytiker på nyhetsbyråer, tidningar, radio, TV och webbmedia samt publiceras direkt i databaser, nyhetsbyråsystem samt ut på olika webbsidor.

De förmedlas allt oftare via tjänster som media använder i sitt arbete, som söktjänster för nyheter. Cision, NG News och Newsdesk är de mest använda pressmeddelandetjänsterna i Sverige.

Pressmeddelandet är skrivet i artikelform och ska i princip kunna tas in i tidningen oredigerat. (Wikipedia) Läs också på backendmedia.

Min sajt är en tidning med utgivningsbevis och publicerar pressmeddelanden emellanåt. Oftast redigerade. Tidningen heter Svensson. När det handlar om pressmeddelanden så publiceras de av sajten som sådan, dvs Svensson och undertecknas ”Svensson/Den organisation som skickat meddelandet”.