1700-talet – kapitalismens födelse

Läs mer på Det Gamla Göteborg.

Kapare och pirater

Slaveriprofitörer

Ostindiska kompaniet

Skeppsbroadeln

Handelshus och handelsfamiljer i 1700-talets Göteborg

Sill, sillfiske och sillperioder 

Kompanier

Uddevallas handelsfamiljer och handelshus på 1700-talet

Göteborgskapitalet

Gävlekapitalet

Göteborgs handelshus på 1700-talet

Svenska handelshus i utlandet

Svensk import på 1700-talet

Stockholms handelshus på 1700-talet

Hull Connection

Övrigt