Klimat före socialism!

Mänsklighetens viktigaste uppgift idag är den brinnande akuta miljö-klimatkrisen. Den orsakas i stort sett av elitär nyliberal kapitalism i väst – och diktatorisk statskapitalism i öst. Läs mer…

Låt inte Cementa diktera miljöpolitiken – garantera jobben

Vi kan inte låta ett ansvarslöst multinationellt monopolföretag – i synnerhet en av landets värsta klimatbovar – diktera den politiska dagordningen. 

Efter att Mark- och miljööverdomstolen underkänt Cementas arrogant slarviga ansökan om fortsatt och utökad kalkbrytning på Gotland har den gamla debatten om jobb och miljö väckts till liv igen. Läs mer…

Avfallshantering har blivit lukrativt för kriminella gäng

Vi har sett det i maffiafilmer både från Italien och USA. Maffian kontrollerar sophanteringen. Ett exempel är den mycket sevärda maffiaserien Sopranos där avfallshanteringen är en mycket lukrativ verksamhet som inbjuder till fiffel och fusk. Läs mer…

Blandekonomi á la Keynes eller socialistisk klimatpolitik?

Den viktigaste storpolitiska uppgift mänskligheten står inför idag är att bekämpa de många samverkande miljöproblemen. Massutdöende, vattenbrist, jordflykt, utfiskning, havshöjning, jordutarmning, olika naturkatastrofer, skogsskövling, bidöd, issmältning, antibiotikaresistens, virusepidemier, och invasiva arter. Läs mer…

Vänsterframgångar i Norge och svenska kyrkovalet

I Norge gick väljarna åt vänster i det senaste valet. I Tyskland kommer väljarna att gå åt vänster i det senaste valet och det svenska kyrkovalet gick väljarna åt vänster. Läs mer…

Algblomning bidrog till stort massutdöende

Klimatförändringen i samband med massutdöendet i slutet av tidsperioden Perm gick extremt snabbt med en temperaturökning på upp till 14 grader. Marken brann och ny forskning visar att vatten i sjöar och floder förvandlades till ett giftigt mikrobiellt slam då världen drabbades av det värsta massutdöendet i livets historia. Läs mer…

Arga djur kräver rättvisa

Känslan att saker och ting bör vara rättvisa kan såväl människor som andra djur som lever i grupp känna. I psykologiska djurförsök blir schimpanser upprörda och arga om andra får mer eller godare mat än de själva. Läs mer…

Sveriges överdödlighet 2020 lägre än de flesta länders

Under covid-året 2020 hade Sverige en överdödlighet. Den var bland de lägsta i Europa men klart högre än i de övriga nordiska länderna. De hade alla en underdödlighet år 2020. Sverige hade underdödlighet i lägre åldrar men en överdödlighet bland de äldre. Detta enligt beräkningar som DN gjort. Läs mer…

God nationalism mot ond nationalism?

Världen är tyvärr ännu inte mogen för en internationell demokrati. Nationalstaten är fortfarande en nödvändig politisk nivå för verklig folkmakt. Liksom för nationellt försvar mot nyliberalismens privatiseringar, globaliseringar och attacker mot sociala välfärdsåtgärder vunna genom flera generationers kamp. Läs mer…

Vi behöver fler gemensamma riter

När jag blev aktiv i Alternativ Stad för femti år sen hade vi stormöten första måndan varje månad, kl 19 efter flyglarmet.  Övriga måndagar hade vi veckomöten. Och dessemellan möten i de projektgrupper vi var med i. Och dessemellan hängde vi en del på lokalen på Bryggargatan. Läs mer…

Mord gjorde oss snällare!

Människan har tämjt sina husdjur genom avel. Den här så kallade domesticeringen har gjort dem fogligare och ”snällare”. Ett modernt exempel: En forskare i det gamla Sovjetunionen återskapade den här historiska processen genom att tämja aggressiva rävar till att inom ett antal generationer bli snälla som svansviftande hundvalpar. Läs mer…

Poddar och facebook är värdelösa för att sprida budskap

Sprids politiska budskap via facebook når de i stort sett bara redan frälsta. Det är ett helt värdelöst sätt att sprida politiska budskap. Om det ska vara nån vits med att sprida politiska budskap så måste ju budskapet nå nya personer. Det gör inte budskap som sprids via facebook. Filmer som enbart visas via Facebook-kanaler är ännu mer värdelösa. Läs mer…

Fackföreningsrörelsen måste byggas underifrån

En stark fackförening skall bara vara lojal neråt, mot medlemmarna, och behöver idag stå oberoende från politiska partier. Det innebär inte att de bör eller kan vara opolitiska och heller inte att de inte kan alliera sig med andra organisationer eller partier i olika lägen. Men det kan inte vara Vänsterpartiets linje att ersätta socialdemokratins roll i den fackliga byråkratin. Läs mer…

KRAV-märkta svenska äpplen når sällan butiken

Inför Äpplets dag 25 september är äppelskörden i full gång hos Sveriges 37 KRAV-certifierade äppelodlare. Skörden är god i år, men bara en liten del av alla svenska KRAV-märkta ekologiska äpplen kommer att finnas att köpa i livsmedelsbutikerna – mycket blir i stället äppelmust. Läs mer…

Låg medelålder viktigaste orsak till låg andel vaccinerade

När GP ska presentera områden med lägst andel vaccinerade glömmer de redovisa ett område. Anledningen till detta tycks vara att området inte stämmer med deras förutfattade mening. Det är nämligen inte ett område med fattiga förortsbefolkning som härstammar från andra länder. Läs mer…

Stor antologi om biologisk mångfald

Biologisk mångfald är avgörande för vår framtid. Men ekosystemen urholkas allt mer av vårt sätt att leva. Förlusten av biologisk mångfald beskrivs som ett lika allvarligt hot som klimatförändringarna. I en ny antologi diskuterar forskare vad biologisk mångfald är, vilka problemen är och ger förslag på lösningar, i den mest heltäckande skrift om biologisk mångfald som hittills publicerats på svenska. Läs mer…

Homo sapiens utveckling: Mer feminin jämlik demokratisk

Darwins utvecklingslära beskriver naturligt urval så här: individer med egenskaper som gör dem bäst anpassade till den för tillfället rådande miljön överlever och fortplantar sig oftare än andra individer i den aktuella djurarten, och så sprids dessa egenskaper och arten förändras gradvis. Läs mer…