Järnvägar

Sveriges järnvägar – en skapelse av staten och kapitalet i samarbete
Bergslagernas Järnvägar AB – en gång Sveriges största privata järnväg
Gävle-Dala Järnväg – äldst men snabbt ett dotterbolag till BJ
Stockholm-Westerås-Bergslagens Järnväg – stockholmarnas svar på BJ
Halmstad-Nässjö Järnväg (HNJ)
TGOJ – Grängesbergsbolagets Järnväg, del 1
TGOJ – Grängesbergsbolagets Järnväg, del 2
Smalspårsdominanten VGJ
Göteborg-Borås Järnväg och syskonbanan Borås-Alvesta
Kristianstadsbanorna
Nora Bergslags Järnväg – Broströms järnvägsbolag
Nordmark-Klarälvens Järnväg – elektrifierad smalspårsjärnväg
Malmö Järnvägar – MTJ och dess sidobanor
Malmö Järnvägar – banorna som finns kvar
Ystads Järnvägar
Stockholm – Roslagens Järnvägar
Trafikförvaltningen Östergötlands Järnvägar (TÖJ) – NÖJ
Trafikförvaltningen Östergötlands Järnvägar (TÖJ) – MÖJ och VSBJ