Påskeldar på påskafton och medias årliga gnäll

I Göteborgs skärgård är påskeldar på påskafton fortfarande en tradition. Förr var det vanligt även inne i Göteborg men det har blivit mer och mer ovanligt i staden. På öarna och en del platser i västra Göteborg lever dock traditionen kvar. Läs mer…

Årets tråkigaste dag – Korsfest

Idag är det långfredag vilket när jag var barn var på årets tråkigaste dag. Dagen förblev faktiskt det ändå till 1980-talet. Under 1970-talets slut och i början av 1980-talet var jag aktiv i en förening, Föreningen Ett hus i Centrum, som drev ett allaktivitetshus som hette Sprängkullen. Läs mer…

Ukraina, Ryssland & den slavisk-ortodoxa världen

För att bekämpa den ryska aggressionen mot Ukraina hjälper det att förstå de historiska erfarenheter och idéer som delvis format och formar Ryssland och östra Europa. Som den starkare andligheten i öst som sätts mot den kritiserade ”västliga materialismen, omoralen och sekulariseringen”. Läs mer…

Det måste vara tillåtet att bränna religiösa skrifter

Koranbränningar har varit mycket uppmärksammat i år och under förra året. Detta då en högerextremist använt koranbränningar för att hetsa mot muslimer. Ofta har de skett utanför moskéer. Han syfte har varit att hetsa mot muslimer och väcka uppståndelse. Den typen av handlingar förtjänar inte annat än fördömanden och förakt. Läs mer…

SD:s nazistiska idéer och tankegångar

Enligt ledande sverigedemokrater har etniska svenskar större rätt att bo i Sverige än andra människor. Dessutom kan de inte vara muslimer om vi ska tro Jimmie Åkesson. Detta är samma rasistiska och nationalistiska idéer som vägledde Adolf Hitler och nazisterna. Läs mer…

Kosmisk medvetenhet – utan flum

Hur kan död materia skapa medvetenhet? Hur kan så livlösa materiella saker som kvarkar och atomer i slutändan ge upphov till liv, varelser, hjärnor, människor, känslor, tankar, drömmar, moral, hat, kärlek, färgseende, dofter, smärta, samhällsgemenskap, en inre värld av självmedvetande? Läs mer…

Solidaritet byggs av Jäm/Likhet, del 2

Människans natur är social – vi lever i solidarisk/självisk gruppsamvaro, som inte omfattar hela mänskligheten. Hos våra djurförfäder, liksom hos våra nu levande sociala djur dominerar en elit av alfaindivider med makt och ”rikedom” – mer mat och sex. En första djurisk början till diktatur och klassamhälle. Läs mer…

Handlingsplaner mot extremism skapar och göder rasism

Kommunernas förebyggande arbete mot så kallad våldsbejakande extremism riskerar att ha liten önskvärd effekt. Det finns en risk att det enbart tjänar ett symboliskt syfte. Istället kan de leda till oönskade konsekvenser som diskriminering. De göder helt enkelt rasism och intolerans. Läs mer…