Ismo Salmi, Payback och Hells Angels

Enligt Lasse Wierup så har tidningen och organisationen Payback en nära koppling till Hells Angels MC.  Jag vet inte hur det är med det, men vet att organisationen försvarar mc-klubbars rättigheter på olika sätt. Det betyder att man självklart har med Hells Angels MC att göra. Man kan på Paybacks hemsida se att de även försvarar en del andra mc-klubbars intressen, framförallt sådana som ingår i den så kallade Sverigemodellen. Vad jag däremot aldrig sett är att de försvarat Bandidos-klubbars intressen eller försvarat intressen för klubbar som inte kallar sig enprocentklubbar. Det kanske de gjort ändå, att jag inte sett nåt sånt är inte ett bevis på nånting. Bandidos liksom de flesta klubbar med västar ingår inte bland de klubbar som omfattas av Sverigemodellen.

Ismo Salmi är vad jag förstår en välrenommerad brottmålsadvokat. Just nu driver han ett fall mot Karlstads kommun där Hells Angels MC enligt dem själva och Ismo Salmi sagts upp från en lokal på ett juridiskt icke korrekt sätt. Ett beslut i hyresnämnden har också gått emot klubben och slagit fast att uppsägningen inte skett på rätt sätt. Han är också vice ordförande i Payback och kristdemokratisk politiker. Salmi gillar inte att Wierup påstått att det finns en nära koppling mellan Hells Angels MC och Payback och har tillskrivit TV4 i ärendet:

Brevet till TV 4

I TV4:s nyhetsinslag den 2 september 2013, kl 19.49 redogjorde journalisten för att TV4:s egen anställde journalist Lasse Wierup ansåg att PayBack Sverige – där jag är vice ordförande – skulle vara tätt knutet till Hells Angels.

Eftersom jag anser att uppgiften utgör grovt förtal mot mig, och är ägnad att skada mig respektive den ideella föreningen PayBack Sverige, ber jag Er vördsammast att omgående dementera uppgifterna i motsvarande nyhetsprogram, alternativt bereda mig möjlighet för ett genmäle.

Skulle det emellertid föreligga konkreta omständigheter utvisande att uttalandena var korrekta, emotser jag självfallet uppgift därom.

Jag emotser Ert återkommande snarast, dock senast 2013-09-09, vid äventyr av omedelbara rättsliga åtgärder utan ytterligare förvarning.

Med vänlig hälsning

Ismo Salmi

Brevet är intressant ur flera aspekter. Han anser det vara förtal att bli omtalad som närstående till Hells Angels MC (HAMC). Det måste betyda att Ismo Salmi anser att det finns starka negativa associationer kopplade till Hells Angels MC. Om inte i verkligheten så i alla fall i folks tänkande och enligt vanligt folks uppfattning.

Normalt förnekar Payback att Hells Angels MC skulle ha några negativa kopplingar, vara en kriminell mc-klubb eller nåt liknande. I det läget borde det knappast vara förtal att hävda att någon har kopplingar till Hells Angels MC. HAMC är ju som vilken förening eller klubb som helst och därmed inte nåt problem att vara kopplad till. Det enda som är klart när det gäller HAMC och brott är att det finns många medlemmar i Hells Angels MC som dömts för brott. Men det har i sig och rent formellt inget med föreningen att göra. Definitivt inget med Payback att göra som ju formellt är en helt annan organisation.

Wierup har inte heller hävdat att Ismo Salmi har en koppling till Hells Angels. Han har hävdat att Payback har koppling till Hells Angels. Vilket inte är samma sak. Payback och Ismo Salmi är inte samma sak. Organisationer kan inte förtalas så som lagstiftningen ser ut.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements