Vårväderstorgsmorden – domarna

Idag har domarna för dubbelmordet på Vår Krog & Bar fallit. Samtliga dömdes och det blev långa straff. Tingsrätten kommer i domen fram till att alla tilltalade varit delaktiga i skjutningen på det sätt som åklagarna har gjort gällande. Det innebär att de döms för att ha planerat och förberett gärningen tillsammans och i samråd och att fem av dem deltagit i olika roller som medgärningsmän vid själva skjutningen, två av dem startat bilbränder i syfte att avleda polisen och en av dem har haft en samordnande roll i en lägenhet i närheten av Vårväderstorget.

Av de fem har två personer skjutit inne på krogen, en person har hållit vakt, en person har väntat i en flyktbil och den femte personen har också befunnit sig i en bil i området. Tingsrätten har kommit fram till att det inte går att säga vem av de tilltalade som haft vilken roll men bedömt att de alla haft sådan vetskap och inblandning att de är gärningsmän. De döms därför för att ha dödat två personer och försökt att döda 25 personer. En av dessa gärningsmän döms även för mordet på Väderkvarnsgatan i april 2015.

De övriga tre döms som medhjälpare till morden och mordförsöken. Flera av gärningsmännen döms även för grova vapenbrott och grova narkotikabrott.

Adam Abdulahi – Livstids fängelse samt utvisning för mord, mordförsök, grovt vapenbrott, grovt narkotikabrott, hot mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Han är dansk medborgare. Han förekommer under 4 avsnitt i belastningsregistret. Utöver trafikförseelser dömdes han den 16 december 2011 av Hovrätten för Västra Sverige för grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling till fängelse i 2 år och 6 månader. Verkställigheten påbörjades den 6 februari 2012 och överflyttades till Danmark den 4 maj 2012. Uppgift om villkorlig frigivning saknas

Ahmed Warsame – Livstids fängelse för mord, mordförsök och hot mot tjänsteman. Tidigare ostraffad.

Onur Corap – 14 års fängelse för mord (Vårväderstorget och Väderkvarnsgatan), mordförsök och hot mot tjänsteman. Frikänd för grovt vapenbrott. Han förekommer under 2 avsnitt i belastningsregistret avseende hot mot tjänsteman och snatteri och i båda fall meddelades han åtalsunderlåtelse.

Josef Hällgren – 14 års fängelse för mord, försök till mord, narkotikabrott, grovt narkotikabrott. Frikänd för grovt vapenbrott och skyddande av brottsling. Han förekommer under 6 avsnitt i belastningsregistret men har inte tidigare erhållit en kriminalvårdspåföljd.

Jonis Adan – 14 års fängelse för mord, mordförsök, grovt narkotikabrott, narkotikabrott, grovt vapenbrott.  Han förekommer under 4 avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes senast den 23 september 2014 av Hovrätten för Västra Sverige för grovt vapenbrott och brott mot vapenlagen till fängelse i fem månader. Han frigavs villkorligt den 29 december 2014 med en återstående strafftid om 1 månad och 20 dagar.

Ihab Louz – 14 års fängelse för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök. Han förekommer under 2 avsnitt i belastningsregistret avseende ringa narkotikabrott och trafikbrott och påföljden har bestämts till böter vid båda tillfällena.

Khalid Ali Mohamed – 10 års fängelse för medhjälp till mord, medhjälp till mordförsök, grovt narkotikabrott, narkotikabrott, misshandel. Han förekommer under ett avsnitt i belastningsregistret avseende ett narkotikabrott som ledde till böter.

Sakeriye Ahmed – 7 års fängelse för medhjälp till mord, medhjälp till mordförsök, grovt narkotikabrott, narkotikabrott och grovt vapenbrott. Förekommer inte tidigare i belastningsregistret. Han var 18 år vid tidpunkten för gärningarna.

Förutom morden på Vårväderstorget gäller domen också för ett mord på Väderkvarnsgatan och en del andra händelser som narkotikatransport från Halmstad. De som fått lägre straff är de som bara är dömda för medhjälp. Hänsyn har också tagits till åldern på gärningsmannen när brottet begicks.

Det känns som om straffen är ungefär de förväntade men det är samtidigt också hårda straff för de två som fått livstids fängelse eftersom ingen egentligen kunnat knytas direkt till att ha utfört själva morden. Speciellt verkar straffet för den tidigare ostraffade Ahmed Warsame lite för hårt. Straffet på 14 år för Ihab Louz är mycket hårt då det bara gäller medhjälp till mord och mordförsök. Det straffet känns omotiverat hårt och han är inte dömd för några allvarliga brott tidigare.

Samtliga domar kommer med all sannolikhet att överklagas då de åtalade och deras advokater anser att bevisningen är svag och full med antaganden istället för bindande konkreta bevis. Försvarsadvokaterna menar det det hela luktar kollektivt straff och att ingen egentlig individuell prövning gjorts.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

Ett Svar på “Vårväderstorgsmorden – domarna”

Kommentarer är stängda.