Hur många invandrare finns det i Sverige år 2018?

Enligt många finns det två miljoner eller kanske till och med 3 miljoner. Men hur förhåller det sig egentligen och vilka är invandrarna?

Det fanns 1 877 050 utrikes födda den 31/12 2017 inklusive de som blivit svenska medborgare. Cirka 60 % av de utrikes födda är svenska medborgare. Dessutom finns det omkring 500 000 personer födda i Sverige med bägge föräldrarna födda i utlandet. Totalt cirka 2,3 miljoner eller ungefär 23% av befolkningen. Andelen invandrare, dvs utrikes födda, är dock en mindre, cirka 16 % av befolkningen. Andelen var lika stor år 2014.

Under perioden 2005-2014 var den största invandrar- och utvandrargruppen varje år personer födda i Sverige. Från 2015 har istället personer födda i Syrien utgjort den största invandrargruppen med sverigefödda på andra plats. Därefter följer under de senaste åren personer födda i Afghanistan, Irak, Indien, Polen, Iran, Eritrea, Somalia och Kina. Från Syrien, Irak, Afghanistan, Eritrea  och Somalia handlar det om olika typer av flyktingar och när det gäller Kina och Indien är det arbetskraft, adoptivbarn, studenter och forskare. Från Iran är det studenter, forskare och flyktingar.

Invandring och utvandring åren 2011-2017

År, invandring, utvandring, nettoinvandring

2011, 96 467, 51 179, 45 288
2012, 103 059, 51 747, 51 312
2013, 115 845, 50 715, 65 130
2014, 126 966, 51 237, 75 729
2015, 134 240, 55 830, 78 410
2016, 163 005, 45 878, 117 127
2017, 144 489, 45 620, 98 869

Av de 1,9 miljoner människor som fötts utomlands men som 2017 bodde i Sverige kom 45% från Europa, 37% från Asien, 11% från Afrika, 4% från Latinamerika, 2% från Nordamerika och 1% från Australien/Oceanien.  De största grupperna är 172 258 personer födda i Syrien, 164 577 födda i det forna Jugoslavien inklusive de nuvarande länderna, 150 877 personer födda i Finland, 140 830 var födda i Irak, 91 180 i Polen, 74 096 i Iran, 50 863 i Tyskland, 48 299 i Turkiet, 43 991 i Afghanistan, 42 028 i Norge, 41 240 i Thailand och 40 563 i Danmark. Fördelningen ändrades inte speciellt mycket fram till 2014 men därefter har antalet personer från Syrien ökat mycket kraftigt.

Sverige har sedan cirka 15 år tillbaka en högre nettoinvandring än tidigare. Detta berodde fram till 2014 främst på arbetskraftsinvandring på grund av EU:s inre marknad med fri rörlighet och liberalare regler när det gäller invandring av arbetskraft från utomeuropeiska länder. Nettoinvandringen vad det gäller flyktingar var högre i slutet på 1980-talet/början av 1990-talet då den totala nettoinvandringen var nästan lika stor som idag men på den tiden var det i stort sett enbart flyktingar som kom. Kring 1970 hade Sverige också en hög nettoinvandring, då berodde det på arbetskraftsinvandring. Sen 2015 utgör flyktingar och anhöriga till flyktingar återigen den största invandrargruppen.

En sak som måste beaktas när invandringen diskuteras är att antalet asylsökande inte avspeglar hur stor invandringen eller ens flyktinginvandringen är. Antalet asylsökande var 2015 cirka 162 187 personer, vilket är den absoluta toppen när det gäller asylsökande. Totalt beviljades cirka 32 631 asylsökande uppehållstillstånd i (första instans och andra instans) år 2015 vilket inkluderar personer som sökt asyl föregående år men inte kvotflyktingar. 2015 fick 1 880 kvotflyktingar skydd i Sverige. Sammanlagt avgjordes drygt 58 802 asylärenden i Sverige under 2015, 32 631 (55%) fick uppehållstillstånd. Av totalt 134 240 invandrare var alltså bara 34 511 personer flyktingar (asylsökande plus kvotflyktingar). Under 2016 avgjordes totalt 111 979 asylärenden, av dem fick 67 258 (60%) uppehållstillstånd. Totalt ansökte 35 369 ensamkommande barn om asyl under 2015. Merparten kom från Syrien, Eritrea, Afghanistan och Somalia

Anhöriginvandring som inte var anhöriga till flyktingar svarade år 2015 för ungefär 30% av all invandring. Huvuddelen av detta är så kallad kärleksinvandring, dvs en person i Sverige gifter sig med en person från ett annat land. Anhöriginvandringen omfattade totalt 43 414 personer år 2015 varav endast 16 251 var anhöriga till flyktingar.

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU var 16 975 personer år 2015 personer år. Antalet studenter och doktorander som kom från länder utanför EU var 9 410.

Invandring till Sverige år 2015

Arbetskraft och studenter, 43 414
Anhöriga, 40 026
Flyktingar, 36 462 (lite högre än den siffra jag räknat fram ovan, då den bygegr på lite olika informationskällor)

Läs också:

(Källor:  SCB, Migrationsverket och Migratinsinfo)

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
Gilla Anders_S på Patreon!