Sveriges största djur

De största djuren i Sverige är huvudsakligen vattenlevande. Av de 11 största rovdjuren är bara ett djur landlevande, dvs mindre än 10% Tittar vi på de största djuren i Sverige dominerar också de stora havslevande djuren men då blir det marginellt vanligare med landlevande djur än bland rovdjuren.

4 av de 13 största djuren i Sverige är landlevande (31%). Tar vi med tamdjur blir det 5 av de 11 största djuren som är landlevande (45%). Räknar vi med tillfälligt besökande valar är de vattenlevande djuren helt dominerande (8 av de tio största). Att tumlare skulle var den end valen som förekommer regelbundet i Sverige som påstås på många sajter, inklusive vetenskapliga sajter är inte korrekt. Flera delfinarter såsom öresvin, vitnosdelfin, sadeldelfin liksom grindval förekommer i svensk vatten nästan varje år och späckhuggare finns numera året om utanför Bohusläns kust.

Späckhuggare

Späckhuggare. Bild: Robert Pittman – NOAA. Public Domain

Sveriges största djur exkl. tamdjur, maximal vikt i kg för hanar

Späckhuggare, 7 000
Grindval, 4 000
Brugd, 4 000
Håkäring, 1 000
Älg, 800
Myskoxe, 650
Blåfenad tonfisk, 600
Öresvin, 600
Vitnosdelfin, 350
Håbrand, 300
Gråsäl, 300
Brunbjörn, 300
Kronhjort, 300

De två allra största djuren i Sverige är valar och bland de 13 största förekommer total 4 valar eftersom två delfinarter då finns med. Bland de 13 största djuren förekommer tre hajar, brugd, håköring och håbrand, en fisk som inte är en haj, blåfenad tonfisk, en säl, ett landrovdjur och tre idisslare (partåiga hovdjur).

Om vi tar med djur som lever i hägn och tamdjur blir läget ett annat men jag utesluter i det läget djurparkernas exotiska djur som exempelvis giraffer, elefanter och noshörningar.

Sveriges största djur inkl. tamdjur, maximal vikt i kg för hanar

Späckhuggare, 7 000
Grindval, 4 000
Brugd, 4 000
Nötkreatur, 1 400 (Charolais-tjur)
Häst, 1 100 (Shire, Ardenner)
Håkäring, 1 000
Älg, 800
Visent, 800
Myskoxe, 650
Blåfenad tonfisk, 600
Öresvin, 600

Med tama djur försvinner det enda landrovdjuret från listan och en delfinart försvinner också. Antalet idisslare/partåiga hovdjur är 4 och antalet uddatåiga hovdjur ett (häst). Även en hajart har försvunnit och bara två är kvar.

Med tillfälligt besökande djur blir några stora valar de största djuren i Sverige.

Kaskelot

Kaskelot med kalv. Bild: Gabriel Barathieu. Licens: CC BY-SA 2.0

Sveriges största djur inkl. tamdjur och tillfälligt besökande djur, maximal vikt i kg för hanar

Blåval, 150 000
Nordkapare, 70 000
Kaskelot, 57 000
Sillval, 48 000
Knölval, 36 000
Späckhuggare, 7 000
Vikval, 6 000
Nordlig näbbval, 5 000
Grindval, 4 000
Brugd, 4 000

Tar vi med tillfälliga besökare så ökar antalet valar till 9 stycken och för övrigt är det bara en hajart (brugd) som plats på listan.

Valar av olika slag är de största djuren i Sverige oavsett hur vi räknar. Det är naturligtvis inget konstigt med det. Valar är de största djuren på jordklotet och blåvalen är den allra största. De fåtaliga blåvalar som sett si Sverige genom tiderna har varit små.

Läs också:

Advertisements