Brottslighet och kön

Brottslingar och brottsoffer är nästan bara män. Framförallt är det unga män det handlar om. Det här är ingenting som någon ifrågasätter. Vi vet alla att det är så. Det är män som är våldsamma, det är män som begår brott. Inte kvinnor. Offren för våldet är också nästan alltid män, det gäller i ungdomsvåld såväl som med gangstervåld.

Men det finns naturligtvis undantag från detta och det gäller bl.a. brott med sexuella motiv. Våldtäkter, sexuella trakasserier etc. I dessa fall är det nästan undantagslöst kvinnor som är offer. Just nu är detta, delvis på grund av att en kändis, Tito Beltran, är misstänkt för våldtäkt, en brottskategori som är på tapeten i media. Och alldeles nyligen var en läkare i centrum för rapporteringen kring våldtäktsbrott.

Tittar man på antalet anmälningar för våldtäkter finns det en stor ökning under senare år. Men det är tveksamt om detta verkligen motsvarar en reell ökning av antalet våldtäkter. Den stora ökningen beror nämligen främst på lagändringar. Brott som för ett antal år sen betraktades som sexuellt utnyttjande är idag betraktade som våldtäkter. Följaktligen har antalet anmälda fall av sexuellt utnyttjande och liknande brott minskat i stort sett i samma takt som våldtäktsanmälningarna ökat.

2004 anmäldes enligt BRÅ 2631 våldtäkter och 2009 fall av sexuellt utnyttjande eller sexuellt tvång. De preliminära siffrorna för 2007 är 4754 respektive 1154. Antalet anmäld våldtäkter har alltså sen 2004 ökat med 2123 stycken samtidigt som antalet anmälningar för sexuellt utnyttjande minskat med 855. Som ni ser har anmälningarna för våldtäkter ökat mer än minskningen av anmälningarna för sexuellt uttnytjande. En del av detta beror på att anmälningsbenägenheten har ökat. Men det troliga är att det faktiskt finns en reell ökning också. En orsak till detta kan vara en ökad sexualisering av samhället som också går allt längre ner i åldrarna.

Män begår majoriteten av brott. De brott som begås mot kvinnor är de som ökar. För att förhindra en fortsatt utveckling i denna obehagliga riktning tror jag att vi behöver reagera. Sexualiserad reklam bör begränsas på något sätt, vuxna måste bli mer närvarande bland unga, skolundervisningen om jämställdhet och sex måste förbättras. Säkerligen måste vi göra mycket mer, men de åtgärderna kan vara en början.

Intressant?
Borgarmedia: DN1, DN2, SVD1, SVD2, SVD3, SVD4, SVD5, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Advertisements