Nyhetstorka leder till mer brott

Mer brott i media alltså. Precis på samma sätt som media skriver mer om sex på sommaren för att sälja mer skriver man också mer om brott. Varje sommar presenteras den ena rapporten efter den andra om hur mycket värre och mer våldet blivit osv. Detta trots att detta faktiskt inte är sant. Det finns en undersökning som gör bland alla landets 15-åringar varje år. Den undersökningen visar klart att våldsbrotten minskar, att de som utsatts för brott har blivit färre och att de som utfört brott också har blivit färre.

Så när Södersjukhuset kommer med en rapport som visar att gatuvåldet minskar så står det i rubrikerna att gatuvåldet ökar. Men faktum är att det skett en minskning, antalet offer för stick- och skjutvapenvåld har blivit färre det senaste åren. Däremot verkar det som om våldet förändrats något och blivit förhållandevis värre vad det gäller Stockholm i alla fall.

Intressant?
Borgarmedia: SR1, SR2, SVD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements

12 Svar på “Nyhetstorka leder till mer brott”

 1. …och eftesom anmälningsbenägenheten når nya höjder, måste ju minskningen i våldsbrott vara alldeles enorm. Det är ju fantastiskt.

  Nej, nu flög en stor griskulting in genom vindsfönstret igen (en blivande galt, den här gången). Ojojoj, vad de flyger, så fort de får vingar. Flaxfläsk, liksom, men spillningen är ju värre än måsarnas, så nu måste jag gå och torka golvet. Hej, hej. Verkligen kul att vara här bland likasinnade.

 2. Vänstern har ett ”oförklarligt” dille på att försköna verkligheten! Kan det bero på att elementen som står för ökningen av brott är hemmahörande i grupper som skulle kortsiktig kortsiktig nytta av en vänsterpolitik istf för en höger politik? Får jag en fruktkorg för dagens ”öppna-dörr-insparkning”?

 3. Ulf Pettersson är ytetrligare en av alla dessa som inte kan läsa brottsstatsitik. Södersjukhusets rapport säger att natlet fall minskar.

  Svens kriminalstatistisk (som jag skrivit hur många gånger som helst) visra anmälda brott. En ökning av anmälda brott innebär inte en ökning av antalet brott. Ta mord exempelvis. I verkligheten är antalet mord per år numera cirka 90 stycken. i statistiken ser det ut som vi har över 200 mord. Detta därför att flertalet anmälda mord inte är några mord.

  Det finns enligt BRÅ inga belägg för att brottsligheten i Sverige ökar. Däremot mängder med belägg på att den minskar.

 4. Jag kan köpa att statistiken Ulf presenterar i varierande utsträckning är korrelerad till anmälningsbenägenhet.

  BRÅ skriver ganska mycket på sin hemsida. Jag kan rimligtvis inte läsa alltihop. Har du någon närmare referens till belägg för minskande brottslighet?

 5. Det bäsat måttet på om brottslighet ökar eller minskar är mordtalet på grudn av att mörkertal skanas för detta brott (alla mord anmäls). Detta ökade något på 1970-talet för att under 2000-talet minska igen, från cirka 100 mord til cirka 90 mord. Detta smatdigit som vi sen 1970-talet fått en ökad befolkning med cirka 1 miljon.

  Jag har skrivit flera inlägg om detta tidigare. BRå har sktivit en rapport om mord. Vidare finns rappporterna av forksarna om ungdomsbrottslighet på BRÅ:s hemsida. I allmänhet skrivna av Estrada. Sök antingen på min sajt eller på BRÅ:s sajt för mer information.

 6. Anders,
  du kommenterar min artikel om den ökande brottsligheten i Sverige. Min artikel baserar sig inte på Södersjukhusets rapport, eftersom jag skrev artikeln innan SÖS rapport kom ut. Jag baserar min artikel direkt på de exakta siffrorna från, inte bara SÖS, utan flera andra sjukhus såsom anges i forskningsrapporter, media och andra källor (jag har till exempel själv efterfrågat statistik från olika akutsjukhus).

  Av obegripliga anledningar har det blivit en vänsterståndpunkt att hävda att ”brottsligheten inte ökar”. Därför lägger vissa vänsterpersoner ner stor energi på att försvara denna föreställning. Men i fråga om brottsligheten i Sverige så är det rent faktamässigt fel.

  Det är idag ett mycket omfattande antal indikatorer som visar att brottsligheten i Sverige har ökat generellt (med undantag för tillgreppsbrott) samt att våldsbrotten har ökat. Tyvärr är det så, det är ett faktum som inte längre går att bortse från.

  Mattias,
  den statistik jag presenterar omfattar det största antalet källor över brottsutvecklingen i Sverige som någon har sammanställt, inklusive av utredarna på BRÅ. De allra flesta indikatorer i sammanställningen har ingenting alls med ”anmälningar” att göra.

 7. Men det är väl så att man sedan 70-talet har blivit betydligt bättre på att lappa ihop de stackare som blivit utsatta för dödligt våld, och att dessa personer alltså inte dör (=blir mördade), något som de definitivt skulle ha blivit för sådär 30 år sedan. Jag tror stenhårt att det grova våldet har ökat markant bara de senaste 15 åren. Alla som har ordentlig insyn (polisen, sjukvården osv) säger att det är så, men att detta alltså inte avspeglas i antalet döda av ovanstående orsak. Man kan ju även höra runt om man vill få sig en bild av hur utvecklingen ser ut, hur mångas föräldrar eller vänners föräldrar har råkat ut för oprovocerat grovt våld? Det är nog inte speciellt många om man jämför med hur många vänner, klasskamrater etc som har gjort det. Tack för en intressant bloggsida!

 8. Markus: Nej, de polsier jag käner säger inte så. Men det är gentligen ointressant. vad polsier eller sjukvårdspersonal säger är hörsägen och inget annat. Det går inte at basera nån uppfattnign om vad som händer med brottsligheten utofrån sånt. OCh Ulf, inte utifrån samtal med dem heller. Det är inte vetenskapligt.

  Det fins två serier av statistisk som är mer tillförlitliga än nadra i dessa sammnahang. Det är mordstatistiken, detta på grund av inget mörkertal. Antalet mord minskar. Den andra säkra källan rör ungdomsbrottslighet ochd et är den udneröskning som genomförs bland alla 15-åringar i landet med jämna mellanrum. Denna visar att våldet och brotten minskar. Detta är de enda tillförlitliga källorna.

  Trost ökande befolkning har alltså brottlsigheten minskat de senaste åren, vilket också är i linje med en gammal kunskap. Lågkonjunktur ger ökande brottslighet och högkonjunktur en minskande. Eller rättare sagt, hör arbetslöshet och högre brottslighet hör ihop, liksom låg arbetslöshet och lägre brottslighet. Detta samband har i studier kunnat ses så långt bak som till 1800-talet.

  Ulf, detta är ingen åsikt som vänstern driver, jag känenr mig väldigt ensam med denna uppfattning i vänstern. För vänstermänniskor är precis som alla ndra, de låter sig styras av fördomar, förutfattade meningar och påverkas av att media hävdar att brottsligehten ökar. Som den alltså inte gör.

 9. Jag är gammal betongsosse, så du är inte helt ensam om dina åsikter ;-).

  Men, det finns minst en faktor som ”drar” i riktning mot ökad brottslighet. Vi har fortfarande en trend i sverige med inflyttning mot större städer. Och ökad urbanisering är en brottsdrivande faktor i internationella jämförelser. Det kanske man inte skall underskatta. Det kan mycket väl finnas verkliga ökningar av brott i vissa överbefolkade getton, typ stockholms stad ;-).

  I vissa mellanstora städer kan man även se en koncentration av nöjeslivet till kroggator. Det verkar leda till kraftig koncentration av våldsbrott (för många fyllskallar på en plats). Förmodligen inte en ökning total eftersom bråken i bostadsområdena verkar minska i samma utsträckning. Men ett mycket, mycket synligare våld (när såg man en tidningsnotis om ”spritfest i lägenhet” senast?)

  Det finns säkert brottslighet som har ökat också. Exempelvis personrån bland unga. Det hörde man aldrig talas om när jag var barn på 70-talet i alla fall (kläder och väskor kunde stjälas tillfälligt som mobbing, men inte som renodlade rån). Fast å andra sidan fanns det på farsans och farfars tid. Hmmm, jag kan se en klockren ”vänsterförklaring” här. Alltid retar det någon 🙂

 10. Markus,
  Precis så är det, medicinska system och kunskaper har förbättrats mycket kraftigt, så trots att många fler utsätts för våld är ökningen i antalet döda inte lika stor.

  Anders,
  Självfallet går det att basera uppfattningar om brottslighet på medicinska studier när det handlar om dödligheten för våld! Jag googlade lite i frågan, det är inte svårt att hitta studier som beskriver hur sjukhusen blir allt bättre på att minska dödligheten både rent allmänt och när det handlar om svårt våld:

  Medical News Today: Mortality In Hospitalized Patients Decreased By Six-Sigma
  Modernmedicine.com: Inpatient survival rates increase at hospitals
  Biomedicine.org: Hospitals Improve Survival Rates While Treating Sicker Patients

  Så långt allmänna förbättringar. Men det sker även specifika förbättringar vid behandling av våldsskador. Först skjutvapen, BBC: Gun crime survival rates rising

  Knivskador, Telegraph: Knife victims get street operations

  Om du vill ha forskningsstudier som beskriver utvecklingen, här är en:

  Cuts, Bridel & Bleetman (2006). Gun culture: recent trends in epidemiology and management in the UK. Journal of Orthopaedic Nursing, Volume 10, 113-116.

  Mordstatistik är bara mer tillförlitlig i vissa sammanhang. Om man ska jämföra mellan länder kan den vara mer tillförlitlig. Men att en dataserie är mer tillförlitlig inom ett område betyder inte att den är bättre inom alla områden. När det gäller jämförelser av våldsbrott över tid är andra källor bättre, beroende på den minskande dödligheten.

  Det stämmer inte att våldet minskat enligt ”den undersökning som genomförs bland alla 15-åringar”. Jag tar upp studien i min artikel. Andelen niondeklassare som anger att de utsatts för våld under ett år har ökat från ~24 % år 1995 till ~30 % år 2005. BRÅ försöker dölja ökningen i sin senaste rapport på området (Rapport 2006:7). Men om du läser själva siffrorna i tabell 8 (sid 28) så ser du att våldet har ökat bland unga även enligt den studien.

  I en kommentar ovan skriver du att SÖS rapport säger att antalet våldsfall minskar. Jag förstår inte hur du kan dra en sådan slutsats. Antalet misshandelsfall beskrivs i tabellen på sid 32-33. Tabellen visar att antalet per helår har ökat från ~1500 mot slutet av 90-talet till ~2000 idag.

Kommentarer är stängda.